บริการูอื่นๆ : หน้าแรก  อ่านข่าว  คลิปวิดีโอ  ฟังเพลง  อัลบั้มภาพ  หาเพื่อน  วิทยุออนไลน์  เล่นเกมส์

คำค้น :


  7day  7day crazy  7days  7days Crazy  a  a cedil a cedil curren a cedil bull  a cedil a cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil a cedil plusmn a cedil a cedil Sa cedil sup2  a cedil a cedil pound a cedil deg a cedil bull a sup1 circ a cedil sup2 a cedil cent a cedil   a cedil a cedil pound a cedil deg a cedil bull a sup1 circ a cedil sup2 a cedil cent a cedil  a cedil a cedil pound a cedil deg a cedil bull a sup1 circ a cedil sup2 a cedil cent a cedil   a cedil a cedil pound a cedil deg a cedil bull a sup1 circ a cedil sup2 a cedil cent a cedil   a cedil a cedil shy a cedil rdquo a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 circ a sup1 bdquo a cedil  a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2  a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil mdash a cedil   a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil mdash a cedil   a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil mdash a cedil   a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil mdash a cedil  a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 bdquo a cedil r  a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 bdquo a cedil r  a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 bdquo a cedil r  a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 bdquo a cedil r  a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 bdquo a cedil r  a cedil a cedil curren a cedil bull   a cedil a cedil curren a cedil bull  a cedil a cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil a cedil plusmn a cedil a cedil Sa cedil sup2  a cedil a cedil pound a cedil deg a cedil bull a sup1 circ a cedil sup2 a cedil cent a cedil laqu  a cedil a cedil shy a cedil rdquo a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 circ a sup1 bdquo a cedil  a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2  a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil mdash a cedil sup3   a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil mdash a cedil  a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 bdquo a cedil rdquo  a cedil bdquo a cedil acute a cedil rdquo a cedil reg a cedil shy a cedil rdquo   a cedil bdquo a cedil cedil a cedil a sup1 euro a cedil sbquo a sup1 circ a cedil sup2  a cedil bdquo a cedil cedil a cedil cent a cedil a cedil plusmn a cedil sa cedil bull a cedil  a cedil bdquo a cedil cedil a cedil cent a cedil a cedil plusmn a cedil sa cedil bull a cedil   a cedil bdquo a cedil cedil a cedil a sup1 euro a cedil sbquo a sup1 circ a cedil sup2   a cedil bdquo a cedil middot a cedil trade a cedil circ a cedil plusmn a cedil trade a cedil   a cedil bdquo a cedil middot a cedil trade a cedil circ a cedil plusmn a cedil trade a cedil   a cedil bdquo a cedil sup3 a cedil shy   a cedil bdquo a cedil sup3 a cedil shy a cedil sect a cedil cent a cedil ža cedil pound   a cedil bdquo a cedil trade a cedil bull a cedil plusmn a cedil sect a cedil rdquo a cedil su  a cedil bdquo a cedil trade a cedil bull a cedil plusmn a cedil sect a cedil rdquo a cedil su  a cedil bdquo a cedil trade a cedil bull a cedil plusmn a cedil sect a cedil rdquo a cedil su  a cedil bdquo a cedil trade a cedil bull a cedil plusmn a cedil sect a cedil rdquo a cedil su  a cedil bdquo a cedil trade a cedil bull a cedil plusmn a cedil sect a cedil rdquo a cedil sup3  a cedil bdquo a cedil trade a cedil circ a cedil deg a cedil pound a cedil plusmn a cedil a c  a cedil bdquo a cedil trade a cedil circ a cedil deg a cedil pound a cedil plusmn a cedil a c  a cedil bdquo a cedil trade a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil trade a cedil pound a cedil   a cedil bdquo a cedil trade a cedil shy a cedil a cedil laquo a cedil plusmn a cedil  a cedil bdquo a cedil trade a cedil shy a cedil a cedil laquo a cedil plusmn a cedil   a cedil bdquo a cedil trade a cedil trade a sup1 circ a cedil sup2 a cedil pound a cedil plus  a cedil bdquo a cedil trade a sup1 euro a cedil yen a cedil sect   a cedil bdquo a cedil trade a sup1 euro a cedil yen a cedil sect a cedil iexcl a cedil sup2  a cedil bdquo a cedil trade a sup1 euro a cedil yen a cedil sect a cedil iexcl a cedil sup2   a cedil bdquo a cedil trade a sup1 euro a cedil yen a cedil sect a cedil iexcl a cedil sup2   a cedil bdquo a cedil trade a sup1 euro a cedil yen a cedil sect a cedil iexcl a cedil sup2 a ced  a cedil bdquo a cedil cedil a cedil a sup1 euro a cedil sbquo a sup1 circ a cedil sup2  a cedil bull  a cedil bull a cedil deg a cedil yen a cedil cedil a sup1 circ a cedil iexcl a cedil bull a c  a cedil bull a cedil deg a cedil yen a cedil cedil a sup1 circ a cedil iexcl a cedil bull a c  a cedil bull a cedil middot a sup1 Sa cedil rdquo   a cedil bull a cedil para a sup1 Sa cedil rdquo  a cedil bull a sup1 circ a cedil sup2 a cedil cent a cedil shy a cedil pound a cedil mdash a  a cedil bull a sup1 circ a cedil sup2 a cedil cent a cedil shy a cedil pound a cedil mdash a  a cedil bull a sup1 circ a cedil sup2 a cedil cent a cedil shy a cedil pound a cedil mdash a  a cedil bull a sup1 circ a cedil sup2 a cedil cent a cedil shy a cedil pound a cedil mdash a  a cedil bull a sup1 circ a cedil sup2 a cedil cent a cedil shy a cedil pound a cedil mdash a  a cedil bull a sup1 circ a cedil sup2 a cedil cent a cedil shy a cedil pound a cedil mdash a cedi  a cedil cent a cedil acute a cedil trade a cedil rdquo a cedil micro a cedil mdash a cedil mi  a cedil cent a cedil acute a cedil trade a cedil rdquo a cedil micro a cedil mdash a cedil mi  a cedil cent a cedil acute a cedil trade a cedil rdquo a cedil micro a cedil mdash a cedil mi  a cedil cent a cedil acute a cedil trade a cedil rdquo a cedil micro a cedil mdash a cedil mi  a cedil cent a cedil acute a cedil trade a cedil rdquo a cedil micro a cedil mdash a cedil mi  a cedil cent a cedil acute a cedil A trade a cedil A rdquo a cedil micro a cedil A mdash a cedil  a cedil cent a cedil acute a cedil A trade a cedil A rdquo a cedil micro a cedil A mdash a cedil   a cedil cent a cedil acute a cedil ™a cedil ”a cedil micro a cedil —a cedil micro a sup1 ˆa sup1  a cedil cent a cedil acute a sup1 circ a cedil Dagger a sup1 fnof a cedil a cedil yen a sup1   a cedil cent a cedil acute a sup1 circ a cedil Dagger a sup1 fnof a cedil a cedil yen a sup1   a cedil cent a cedil acute a sup1 circ a cedil Dagger a sup1 fnof a cedil a cedil yen a sup1   a cedil cent a cedil acute a sup1 circ a cedil Dagger a sup1 fnof a cedil a cedil yen a sup1  a cedil cent a cedil acute a sup1 A circ a cedil A Dagger a sup1 A fnof a cedil A a cedil yen a s  a cedil cent a cedil acute a sup1 A circ a cedil A Dagger a sup1 A fnof a cedil Aa cedil yen a s  a cedil cent a cedil acute a sup1 ˆa cedil ‡a sup1 ƒa cedil a cedil yen a sup1 ‰a cedil cent a  a cedil cent a cedil plusmn a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil a sup1 euro a  a cedil cent a cedil plusmn a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil A a sup1 euro  a cedil cent a cedil plusmn a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil A sbquo A a sup  a cedil cent a cedil plusmn a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil A sbquo Aa sup  a cedil cent a cedil plusmn a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil AA a sup1 euro  a cedil cent a cedil plusmn a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAa sup1 euro  a cedil cent a cedil plusmn a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil Aa sup1 euro   a cedil cent a cedil plusmn a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil Aa sup1 euro  a cedil cent a cedil plusmn a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil a sup1 euro a  a cedil cent a cedil plusmn a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil a sup1 euro a  a cedil cent a cedil sup2 a cedil a cedil cent a cedil acute a sup1 circ a cedil Dagger  a cedil cent a cedil sup2 a cedil a cedil cent a cedil acute a sup1 circ a cedil Dagger a ced  a cedil cent a cedil sup2 a cedil a cedil cent a cedil acute a sup1 circ a cedil Dagger   a cedil cent a cedil sup2 a cedil a cedil cent a cedil acute a sup1 circ a cedil Dagger a ced  a cedil curren a cedil rdquo a cedil sup1 a cedil mdash a cedil micro a sup1 circ a cedil per  a cedil curren a cedil rdquo a cedil sup1 a cedil mdash a cedil micro a sup1 circ a cedil per  a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil a cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect a cedil s  a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil A a cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect a cedil  a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil AA a cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect a cedil  a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil AA sbquo A a cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect  a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil AA sbquo Aa cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect   a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil AA sbquo Aa cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect  a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil AA sbquo Aa cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect   a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil AA sbquo Aa cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect   a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil AAA a cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect a cedil  a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil AAAa cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect a cedil  a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil AAa cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect a cedil  a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil Aa cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect a cedil  a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil a cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect a cedil s  a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil a cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect a cedil s  a cedil laquo a cedil plusmn a cedil sect a sup1 fnof a cedil circ a cedil oelig a cedil iexc  a cedil laquo a cedil plusmn a cedil sect a sup1 fnof a cedil circ a cedil oelig a cedil iexc  a cedil laquo a cedil plusmn a cedil sect a sup1 fnof a cedil circ a cedil oelig a cedil iexc  a cedil laquo a cedil plusmn a cedil sect a sup1 fnof a cedil circ a cedil oelig a cedil iexc  a cedil laquo a cedil plusmn a cedil sect a sup1 fnof a cedil circ a cedil oelig a cedil iexc  a cedil laquo a cedil sect a cedil sup2 a cedil trade   a cedil laquo a cedil sup2 a cedil a cedil sect a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 a cedil bdqu  a cedil laquo a cedil sup2 a cedil A a cedil sect a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 A a cedil bd  a cedil laquo a cedil sup2 a cedil Aa cedil sect a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 Aa cedil bd  a cedil laquo a cedil sup2 a cedil Aa cedil sect a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 Aa cedil bd  a cedil laquo a cedil sup2 a cedil a cedil sect a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 a cedil bdqu  a cedil laquo a cedil sup2 a cedil a cedil sect a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 a cedil bdqu  a cedil laquo a cedil sup2 a cedil a cedil sect a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 a cedil bdqu  a cedil laquo a cedil trade a cedil shy a cedil trade a cedil oelig a cedil micro a sup1 euro  a cedil laquo a cedil yen a cedil Dagger a cedil a cedil pound a cedil cedil a cedil Dagger  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil A  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil A a cedil pound a cedil cedil a cedil A Dagge  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AA a cedil pound a cedil cedil a cedil A Dagg  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AAA a cedil pound a cedil cedil a cedil A Dag  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AAAA a cedil pound a cedil cedil a cedil A Da  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AAAA sbquo A a cedil pound a cedil cedil a ce  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AAAA sbquo Aa cedil pound a cedil cedil a ce  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AAAA sbquo Aa cedil pound a cedil cedil a ce  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AAAAA a cedil pound a cedil cedil a cedil A D  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AAAAAa cedil pound a cedil cedil a cedil A D  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AAAAAa cedil pound a cedil cedil a cedil A D  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AAAAAa cedil pound a cedil cedil a cedil A D  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AAAAAa cedil pound a cedil cedil a cedil A D  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AAAAa cedil pound a cedil cedil a cedil A Da  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AAAAa cedil pound a cedil cedil a cedil A Da  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AAAa cedil pound a cedil cedil a cedil A Dag  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AAa cedil pound a cedil cedil a cedil A Dagg  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil Aa cedil pound a cedil cedil a cedil A Dagge  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil Aa cedil pound a cedil cedil a cedil A Dagge  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil Aa cedil pound a cedil cedil a cedil A Dagge  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil Aa cedil pound a cedil cedil a cedil A Dagge  a cedil laquo a cedil yen a cedil A sbquo a euro iexcl a cedil A sbquo A a cedil pound a cedil  a cedil laquo a cedil yen a cedil A sbquo a euro iexcl a cedil A sbquo Aa cedil pound a cedil   a cedil laquo a cedil yen a cedil ‡a cedil a cedil pound a cedil cedil a cedil ‡  a cedil mdash a cedil mdash a cedil laquo a cedil sup2 a cedil pound a cedil shy a cedil rdq  a cedil mdash a cedil mdash a cedil laquo a cedil sup2 a cedil pound a cedil shy a cedil rdq  a cedil mdash a cedil mdash a cedil laquo a cedil sup2 a cedil pound a cedil shy a cedil rdq  a cedil mdash a cedil mdash a cedil laquo a cedil sup2 a cedil pound a cedil shy a cedil rdq  a cedil mdash a cedil mdash a cedil laquo a cedil sup2 a cedil pound a cedil shy a cedil rdq  a cedil mdash a cedil mdash a cedil laquo a cedil sup2 a cedil pound a cedil shy a cedil rdquo a  a cedil mdash a cedil cedil a cedil a cedil shy a cedil cent a sup1 circ a cedil sup2 a cedil  a cedil mdash a cedil cedil a cedil a cedil shy a cedil cent a sup1 circ a cedil sup2 a cedil  a cedil mdash a cedil cedil a cedil a cedil shy a cedil cent a sup1 circ a cedil sup2 a cedil  a cedil mdash a cedil cedil a cedil a cedil shy a cedil cent a sup1 circ a cedil sup2 a cedil  a cedil mdash a cedil cedil a cedil a cedil shy a cedil cent a sup1 circ a cedil sup2 a cedil  a cedil mdash a cedil deg a sup1 euro a cedil yen a cedil sup2 a cedil deg a cedil a cedil p  a cedil mdash a cedil deg a sup1 euro a cedil yen a cedil sup2 a cedil deg a cedil a cedil p  a cedil mdash a cedil micro a sup1 circ a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil sbquo a  a cedil mdash a cedil micro a sup1 circ a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil sbquo a   a cedil mdash a cedil micro a sup1 circ a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil sbquo a   a cedil mdash a cedil micro a sup1 circ a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil sbquo a   a cedil mdash a cedil sup3 a sup1 bdquo a cedil mdash a cedil cent   a cedil mdash a cedil sup3 a sup1 fnof a cedil circ a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 circ a   a cedil mdash a cedil sup3 a sup1 fnof a cedil circ a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 circ a   a cedil mdash a cedil sup3 a sup1 fnof a cedil circ a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 circ a   a cedil mdash a cedil sup3 a sup1 fnof a cedil circ a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 circ a   a cedil mdash a cedil sup3 a sup1 fnof a cedil circ a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 circ a   a cedil mdash a cedil sup3 a sup1 fnof a cedil circ a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 circ a  a cedil mdash a cedil trade a sup1 euro a cedil laquo a cedil Dagger a cedil sup2 a cedil mda  a cedil mdash a cedil trade a sup1 euro a cedil laquo a cedil Dagger a cedil sup2 a cedil mda  a cedil mdash a cedil trade a sup1 euro a cedil laquo a cedil Dagger a cedil sup2 a cedil mda  a cedil mdash a cedil trade a sup1 euro a cedil laquo a cedil Dagger a cedil sup2 a cedil mda  a cedil mdash a cedil cedil a cedil a cedil shy a cedil cent a sup1 circ a cedil sup2 a cedil Da  a cedil mdash a cedil sup3 a sup1 fnof a cedil circ a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 circ a su  a cedil nbsp a cedil sup1 a cedil iexcl a cedil acute a sup1 a cedil ža sup1 permil a cedil a  a cedil nbsp a cedil sup1 a cedil iexcl a cedil acute a sup1 a cedil ža sup1 permil a cedil a  a cedil nbsp a cedil sup1 a cedil iexcl a cedil acute a sup1 a cedil ža sup1 permil a cedil a  a cedil nbsp a cedil sup1 a cedil iexcl a cedil acute a sup1 a cedil ža sup1 permil a cedil a  a cedil ndash a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 circ a cedil Ya cedil  a cedil ndash a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 circ a cedil Ya cedil  a cedil ndash a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 circ a cedil Ya cedil  a cedil ndash a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 circ a cedil Ya cedil  a cedil ndash a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 circ a cedil Ya cedil p  a cedil ordf a cedil acute a cedil Dagger a sup1 sbquo a cedil bull   a cedil ordf a cedil shy a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil  a cedil ordf a cedil shy a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil   a cedil ordf a cedil shy a cedil A Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil A  a cedil ordf a cedil shy a cedil A Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil AA  a cedil ordf a cedil shy a cedil A Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAA  a cedil ordf a cedil shy a cedil A Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAA  a cedil ordf a cedil shy a cedil A Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil AA  a cedil ordf a cedil shy a cedil A Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil A  a cedil ordf a cedil shy a cedil ‡a cedil pound a cedil plusmn a cedil   a cedil ordf a cedil sa cedil sup2 a cedil cent  a cedil ordf a cedil sa cedil sup2 a cedil cent a cedil ordf a cedil sa cedil sup2 a cedil cen  a cedil ordf a cedil sa cedil sup2 a cedil cent a cedil rdquo a cedil micro a sup1 bdquo a ced  a cedil ordf a cedil sa cedil sup2 a cedil cent a cedil rdquo a cedil micro a sup1 bdquo a ced  a cedil permil a cedil plusmn a cedil trade a cedil oelig a cedil acute a cedil rdquo a cedil   a cedil permil a cedil plusmn a cedil trade a cedil oelig a cedil acute a cedil rdquo a cedil   a cedil permil a cedil plusmn a cedil trade a cedil oelig a cedil acute a cedil rdquo a cedil   a cedil permil a cedil plusmn a cedil trade a cedil oelig a cedil acute a cedil rdquo a cedil m  a cedil pound a cedil plmAdii cedil   a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil a cedil plusmn a cedil trade a cedil bdquo a ced  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil a cedil plusmn a cedil trade a cedil bdquo a ced  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil a cedil plusmn a cedil trade a cedil bdquo a ced  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil bull a sup1 permil a cedil shy a cedil Dagger a  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil bull a sup1 permil a cedil shy a cedil Dagger a   a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil bull a sup1 permil a cedil shy a cedil Dagger a   a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil bull a sup1 permil a cedil shy a cedil Dagger a   a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil circ a cedil plusmn a cedil sa sup1 fnof a cedil   a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil circ a cedil plusmn a cedil sa sup1 fnof a cedil   a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil circ a cedil plusmn a cedil sa sup1 fnof a cedil  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil circ a cedil plusmn a cedil sa sup1 fnof a cedil   a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil lsaquo a cedil deg a sup1 fnof a cedil laquo a s  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil trade a cedil micro a sup1 permil a cedil laq  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil trade a cedil micro a sup1 permil a cedil laq  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil trade a cedil micro a sup1 permil a cedil laq  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil trade a cedil micro a sup1 permil a cedil laq  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil trade a cedil micro a sup1 permil a cedil laq  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a sup1 euro a cedil tilde a cedil shy  a cedil pound a cedil plusmn a cedil A a cedil A a cedil plusmn a cedil A trade a cedil A bdquo a  a cedil pound a cedil plusmn a cedil A a cedil A bull a sup1 A permil a cedil shy a cedil A Dagge  a cedil pound a cedil plusmn a cedil A a cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A fnof a ce  a cedil pound a cedil plusmn a cedil A a cedil A trade a cedil micro a sup1 A permil a cedil  a cedil pound a cedil plusmn a cedil A sbquo A a cedil A sbquo E dagger a cedil plusmn a cedil A  a cedil pound a cedil plusmn a cedil A sbquo Aa cedil A sbquo E dagger a cedil plusmn a cedil A   a cedil pound a cedil plusmn a cedil AA a cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A fnof a c  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AA a cedil A trade a cedil micro a sup1 A permil a cedil  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AA a cedil AA a cedil plusmn a cedil A trade a cedil A bdquo  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAA a cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A fnof a  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAA a cedil AAA a cedil plusmn a cedil A trade a cedil A bdq  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAA sbquo A a cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAA sbquo Aa cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAA sbquo Aa cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAA a cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A fnof a  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAA a cedil AAAA a cedil plusmn a cedil A trade a cedil A b  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAA sbquo A a cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAA sbquo Aa cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1   a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAAa cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A fnof a  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAAa cedil AAAAa cedil plusmn a cedil A trade a cedil A b  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAa cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A fnof a  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAa cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A fnof a   a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAa cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A fnof a   a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAa cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A fnof a   a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAa cedil AAAa cedil plusmn a cedil A trade a cedil A bdq  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAa cedil AAAa cedil plusmn a cedil A trade a cedil A bdq  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAa cedil AAAa cedil plusmn a cedil A trade a cedil A bdq  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAa cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A fnof a c  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAa cedil A trade a cedil micro a sup1 A permil a cedil  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAa cedil AAa cedil plusmn a cedil A trade a cedil A bdquo  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAa cedil AAa cedil plusmn a cedil A trade a cedil A bdquo  a cedil pound a cedil plusmn a cedil ASa cedil A trade a cedil A  a cedil pound a cedil plusmn a cedil ASa cedil A trade a cedil AA  a cedil pound a cedil plusmn a cedil ASa cedil A trade a cedil AA  a cedil pound a cedil plusmn a cedil ASa cedil A trade a cedil A  a cedil pound a cedil plusmn a cedil Aa cedil A bull a sup1 A permil a cedil shy a cedil A Dagge  a cedil pound a cedil plusmn a cedil Aa cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A fnof a ce  a cedil pound a cedil plusmn a cedil Aa cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A fnof a ce  a cedil pound a cedil plusmn a cedil Aa cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A fnof a ce  a cedil pound a cedil plusmn a cedil Aa cedil A trade a cedil micro a sup1 A permil a cedil   a cedil pound a cedil plusmn a cedil Aa cedil A trade a cedil micro a sup1 A permil a cedil  a cedil pound a cedil plusmn a cedil Aa cedil Aa cedil plusmn a cedil A trade a cedil A bdquo a  a cedil pound a cedil plusmn a cedil Sa cedil trade a cedil  a cedil pound a cedil plusmn a cedil Sa cedil trade a cedil   a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil bull a sup1 permil a cedil shy a cedil Dagger a   a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil circ a cedil plusmn a cedil sa sup1 fnof a cedil   a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil lsaquo a cedil deg a sup1 fnof a cedil laquo a s  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil trade a cedil micro a sup1 permil a cedil laq  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil a cedil plusmn a cedil ™a cedil „a cedil pound a  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil ˆa cedil plusmn a cedil ša sup1 ƒa cedil ˆ  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil •a sup1 ‰a cedil shy a cedil ‡a sup1 €a cedil ›a ce  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil ™a cedil micro a sup1 ‰ a cedil laquo a cedil p  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a sup1 euro a cedil tilde a cedil shy   a cedil pound a cedil plusmn a cedil Ša cedil ™a cedil   a cedil pound a cedil sect a cedil iexcl a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger   a cedil pound a cedil sup1 a sup1 permil a cedil sect a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 euro a   a cedil pound a cedil sup1 a sup1 permil a cedil sect a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 euro a   a cedil pound a cedil sup1 a sup1 permil a cedil sect a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 euro a   a cedil pound a cedil sup1 a sup1 permil a cedil sect a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 euro a  a cedil pound a cedil sup1 a sup1 permil a sup1 bdquo a cedil laquo a cedil iexcl   a cedil pound a cedil sup1 a sup1 A permil a cedil sect a sup1 A circ a cedil sup2 a sup1 A euro  a cedil pound a cedil sup1 a sup1 A sbquo a euro deg a cedil sect a sup1 A sbquo E dagger a cedi  a cedil pound a cedil sup1 a sup1 ‰a cedil sect a sup1 ˆa cedil sup2 a sup1 €a cedil ‚a cedil s  a cedil pound a cedila il   a cedil rdquo a cedil sup2 a cedil sect  a cedil rdquo a cedil sup2 a cedil sect  a cedil rsaquo a cedil a cedil acute a cedil mdash a cedil acute a cedil trade  a cedil rsaquo a cedil plusmn a sup1 permil a cedil trade  a cedil rsaquo a cedil plusmn a sup1 permil a cedil trade a cedil rsaquo a cedil para a cedil   a cedil rsaquo a cedil pound a cedil sup2 a cedil a cedil a cedil a cedil sup2 a cedil pound  a cedil rsaquo a cedil pound a cedil sup2 a cedil a cedil a cedil a cedil sup2 a cedil pound  a cedil rsaquo a cedil pound a cedil sup2 a cedil a cedil a cedil a cedil sup2 a cedil pound  a cedil rsaquo a cedil A a cedil acute a cedil mdash a cedil acute a cedil trade  a cedil rsaquo a cedil A sbquo A a cedil acute a cedil mdash a cedil acute a cedil trade  a cedil rsaquo a cedil A sbquo Aa cedil acute a cedil mdash a cedil acute a cedil trade  a cedil rsaquo a cedil AA a cedil acute a cedil mdash a cedil acute a cedil trade  a cedil rsaquo a cedil AAa cedil acute a cedil mdash a cedil acute a cedil trade  a cedil rsaquo a cedil Aa cedil acute a cedil mdash a cedil acute a cedil trade  a cedil rsaquo a cedil a cedil acute a cedil mdash a cedil acute a cedil trade  a cedil sbquo a cedil shy a cedil sa cedil Ya sup1 permil a cedil sup2   a cedil sbquo a cedil shy a sup1 fnof a cedil circ a sup1 a cedil yen a cedil a sup1 euro a  a cedil sbquo a cedil shy a sup1 fnof a cedil circ a sup1 euro a cedil tilde a cedil shy a su  a cedil sbquo a cedil shy a sup1 fnof a cedil circ a sup1 euro a cedil tilde a cedil shy a su  a cedil sbquo a cedil shy a sup1 fnof a cedil circ a sup1 euro a cedil tilde a cedil shy a su  a cedil sbquo a cedil shy a sup1 fnof a cedil circ a sup1 a cedil yen a cedil a sup1 euro a  a cedil sbquo a cedil shy a sup1 fnof a cedil circ a sup1 a cedil yen a cedil a sup1 euro a   a cedil sect a cedil plusmn a cedil trade a cedil trade a cedil micro a sup1 permil a cedil m  a cedil sect a cedil plusmn a cedil trade a sup1 euro a cedil rdquo a cedil micro a cedil cen  a cedil sect a cedil plusmn a cedil trade a sup1 euro a cedil rdquo a cedil micro a cedil cen  a cedil shy a cedil cent a cedil sup1 a sup1 circ a cedil shy a cedil cent a sup1 circ a cedi  a cedil shy a cedil cent a cedil sup1 a sup1 circ a cedil shy a cedil cent a sup1 circ a cedi  a cedil shy a cedil cent a cedil sup1 a sup1 circ a cedil shy a cedil cent a sup1 circ a cedi  a cedil shy a cedil cent a cedil sup1 a sup1 circ a cedil shy a cedil cent a sup1 circ a cedi  a cedil shy a cedil cent a cedil sup1 a sup1 circ a cedil shy a cedil cent a sup1 circ a cedi  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa s  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a cedil iexcl a cedil micro a sup1 euro a cedil  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a sup1 bdquo a cedil rdquo a sup1 permil a cedi  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a sup1 bdquo a cedil rdquo a sup1 permil a cedi  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a sup1 bdquo a cedil rdquo a sup1 permil a cedi  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a sup1 bdquo a cedil rdquo a sup1 permil a cedi  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a sup1 euro a cedil rsaquo a sup1 Dagger a cedi  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a sup1 euro a cedil rsaquo a sup1 Dagger a cedi  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a sup1 euro a cedil rsaquo a sup1 Dagger a cedi  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a sup1 euro a cedil rsaquo a sup1 Dagger a cedi  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil A a sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1 A permil a  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil A a sup1 A euro a cedil A rsaquo a sup1 A Dagger a  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AA a sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1 A permil a  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AA a sup1 A euro a cedil A rsaquo a sup1 A Dagger a  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAA a sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1 A permil  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAA a sup1 A euro a cedil A rsaquo a sup1 A Dagger  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAAA a sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1 A permil  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAAA sbquo A a sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAAA sbquo Aa sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1   a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAAA sbquo Aa sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1   a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAAA sbquo Aa sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAAAA a sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1 A permi  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAAAAa sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1 A permi  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAAAAa sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1 A permi  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAAAa sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1 A permil  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAAa sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1 A permil  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAAa sup1 A euro a cedil A rsaquo a sup1 A Dagger   a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAa sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1 A permil a  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAa sup1 A euro a cedil A rsaquo a sup1 A Dagger a  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil Aa sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1 A permil a   a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil Aa sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1 A permil a  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil Aa sup1 A euro a cedil A rsaquo a sup1 A Dagger a   a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil Aa sup1 A euro a cedil A rsaquo a sup1 A Dagger a  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a cedil iexcl a cedil micro a sup1 euro a cedil  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa s  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a sup1 €a cedil ›a sup1 ‡a cedil ™a cedil „a cedil  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a sup1 „a cedil ”a sup1 ‰a cedil cent a cedil ac  a cedil shy a cedil deg a sup1 bdquo a cedil pound   a cedil shy a cedil plusmn a cedil yen a cedil sa cedil plusmn a sup1 permil a cedil iexcl a c  a cedil shy a cedil plusmn a cedil yen a cedil sa cedil plusmn a sup1 permil a cedil iexcl a c  a cedil shy a cedil shy a cedil a cedil shy a cedil sup2 a cedil a cedil sup2 a cedil pound  a cedil shy a cedil shy a cedil A a cedil shy a cedil sup2 a cedil A a cedil sup2 a cedil poun  a cedil shy a cedil shy a cedil Aa cedil shy a cedil sup2 a cedil Aa cedil sup2 a cedil poun  a cedil shy a cedil shy a cedil a cedil shy a cedil sup2 a cedil a cedil sup2 a cedil pound  a cedil shy a cedil sup2 a cedil pound a cedil iexcl a cedil ldquo a sup1 OElig a cedil ža ced  a cedil shy a cedil sup2 a cedil pound a cedil iexcl a cedil ldquo a sup1 OElig a cedil ža ced  a cedil trade a cedil sup2 a cedil trade a sup1 euro a cedil mdash a sup1 circ a cedil sup2 a  a cedil trade a cedil sup2 a cedil trade a sup1 euro a cedil mdash a sup1 circ a cedil sup2 a  a cedil trade a sup1 permil a cedil sup3 a cedil bull a cedil sup2 a cedil ordf a cedil cedil  a cedil yen a cedil cedil a cedil yen a cedil sup2   a cedil yen a cedil deg a cedil shy a sup1 circ a cedil shy a cedil trade   a cedil yen a cedil deg a cedil shy a sup1 ˆa cedil shy a cedil ™  a cedil yen a cedil iexcl a cedil ža cedil plusmn a cedil rdquo a cedil sect a cedil plusmn a   a cedil yen a cedil iexcl a sup1 euro a cedil rsaquo a cedil yen a cedil micro a sup1 circ a   a cedil yen a cedil sup2 a cedil cent a sup1 euro a cedil bdquo a cedil Dagger   a cedil yen a cedil sup2 a cedil sa cedil sup2 a cedil trade a cedil sup1 a cedil trade   a cedil yen a sup1 circ a cedil shy a cedil Dagger a sup1 euro a cedil pound a cedil middot a  a cedil yen a sup1 circ a cedil shy a cedil Dagger a sup1 euro a cedil pound a cedil middot a  a cedil A  a cedil A a cedil curren a cedil A bull  a cedil A a cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil A a cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a ced  a cedil A a cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a cedi  a cedil A a cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 A bdquo a cedil  a cedil A a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2  a cedil A a cedil curren a cedil A bull  a cedil A a cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil A a cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a ced  a cedil A a cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a cedi  a cedil A a cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 A bdquo a cedil  a cedil A a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil A a sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil sup2  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AA a sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil sup2  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAA a sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil sup2  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAAA a sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil sup  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAAA sbquo A a sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a ce  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAAA sbquo Aa sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a ce  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAAA sbquo Aa sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a ce  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAAAA a sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil su  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAAAAa sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil su  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAAAAa sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil su  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAAAAa sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil su  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAAAAa sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil su  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAAAAa sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil su  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAAAa sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil sup  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAAAa sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil sup  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAAa sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil sup2  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAa sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil sup2  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil Aa sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil sup2  a cedil A bdquo a cedil A trade a cedil A bull a cedil plusmn a cedil sect a cedil A rdquo a cedil  a cedil A bdquo a cedil A trade a cedil A bull a cedil plusmn a cedil sect a cedil A rdquo a cedil  a cedil A bdquo a cedil A trade a cedil A bull a cedil plusmn a cedil sect a cedil A rdquo a cedil  a cedil A bdquo a cedil A trade a sup1 A euro a cedil yen a cedil sect a cedil iexcl a cedil su  a cedil A bdquo a cedil A trade a sup1 A euro a cedil yen a cedil sect a cedil iexcl a cedil su  a cedil A bdquo a cedil A trade a sup1 A euro a cedil yen a cedil sect a cedil iexcl a cedil su  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil A a sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil sup2  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AA a sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil sup2  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAA a sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil sup2  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAAA a sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil sup  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAAA sbquo A a sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a ce  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAAA sbquo Aa sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a ce  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAAAA a sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil su  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAAAAa sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil su  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAAAa sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil sup  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAAa sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil sup2  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil AAa sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil sup2  a cedil A bdquo a cedil cedil a cedil Aa sup1 A euro a cedil A sbquo a sup1 A circ a cedil sup2  a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a cedil shy a cedil pound a cedil A mdas  a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a cedil shy a cedil pound a cedil A mdas  a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a cedil shy a cedil pound a cedil A mdas  a cedil a cedil curren a cedil bull  a cedil a cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil a cedil plusmn a cedil a cedil Sa cedil sup2  a cedil a cedil pound a cedil deg a cedil bull a sup1 circ a cedil sup2 a cedil cent a cedil  a cedil a cedil pound a cedil deg a cedil bull a sup1 circ a cedil sup2 a cedil cent a cedil laqu  a cedil a cedil shy a cedil rdquo a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 circ a sup1 bdquo a cedil  a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2  a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil mdash a cedil  a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil mdash a cedil sup3  a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 bdquo a cedil r  a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 bdquo a cedil rdquo  a cedil A frac34 a cedil Dagger a cedil copy a sup1 OElig a cedil ordf a cedil acute a cedil m  a cedil A frac34 a cedil Dagger a cedil copy a sup1 OElig a cedil ordf a cedil acute a cedil m  a cedil A frac34 a cedil Dagger a cedil copy a sup1 OElig a cedil ordf a cedil acute a cedil m  a cedil A frac34 a cedil Dagger a cedil copy a sup1 OElig a cedil ordf a cedil acute a cedil m  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil A a cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil sup2 a ce  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil AA a cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil sup2 a c  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil AAA a cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil sup2 a  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil AAA sbquo A a cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil AAA sbquo AA a cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil AAA sbquo Aa cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil   a cedil A mdash a cedil cedil a cedil AAA sbquo Aa cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil AAA sbquo Aa cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil   a cedil A mdash a cedil cedil a cedil AAA sbquo Aa cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil   a cedil A mdash a cedil cedil a cedil AAAA a cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil sup2 a  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil AAAAa cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil sup2 a  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil AAAa cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil sup2 a   a cedil A mdash a cedil cedil a cedil AAa cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil sup2 a c  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil AAa cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil sup2 a c  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil AAa cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil sup2 a c  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil Aa cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil sup2 a ce  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil Aa cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil sup2 a ce  a cedil A mdash a cedil sup3 a sup1 A fnof a cedil A circ a sup1 A bdquo a cedil iexcl a sup1 A ci  a cedil A mdash a cedil sup3 a sup1 A fnof a cedil A circ a sup1 A bdquo a cedil iexcl a sup1 A ci  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil A a cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil sup2 a ce  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil AA a cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil sup2 a c  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil AAA a cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil sup2 a  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil AAA sbquo A a cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil AAA sbquo AA a cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil AAA sbquo Aa cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil AAAA a cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil sup2 a  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil AAAAa cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil sup2 a  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil AAAa cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil sup2 a  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil AAa cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil sup2 a c  a cedil A mdash a cedil cedil a cedil Aa cedil shy a cedil cent a sup1 A circ a cedil sup2 a ce  a cedil A mdash a cedil sup3 a sup1 A fnof a cedil A circ a sup1 A bdquo a cedil iexcl a sup1 A ci  a cedil A ndash a sup1 A circ a cedil sup2 a sup1 A bdquo a cedil iexcl a sup1 A circ a cedil AYa   a cedil A ndash a sup1 A circ a cedil sup2 a sup1 A bdquo a cedil iexcl a sup1 A circ a cedil AYa  a cedil A ndash a sup1 A circ a cedil sup2 a sup1 A bdquo a cedil iexcl a sup1 A circ a cedil AYa  a cedil A rdquo a cedil sup2 a cedil sect  a cedil A rdquo a cedil sup2 a cedil sect  a cedil AA a cedil curren a cedil A bull  a cedil AA a cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil AA a cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a ce  a cedil AA a cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a ced  a cedil AA a cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 A bdquo a cedi  a cedil AA a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2  a cedil AA a cedil curren a cedil A bull  a cedil AA a cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil AA a cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a ce  a cedil AA a cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a ced  a cedil AA a cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 A bdquo a cedi  a cedil AA a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2  a cedil AA frac34 a cedil A Dagger a cedil copy a sup1 A OElig a cedil ordf a cedil acute a cedil  a cedil AA frac34 a cedil A Dagger a cedil copy a sup1 A OElig a cedil ordf a cedil acute a cedil  a cedil AA frac34 a cedil A Dagger a cedil copy a sup1 A OElig a cedil ordf a cedil acute a cedil  a cedil AAA a cedil curren a cedil A bull  a cedil AAA a cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil AAA a cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a c  a cedil AAA a cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a ce  a cedil AAA a cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 A bdquo a ced  a cedil AAA a cedil curren a cedil A bull  a cedil AAA a cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil AAA a cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a c  a cedil AAA a cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a ce  a cedil AAA a cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 A bdquo a ced  a cedil AAAA a cedil curren a cedil A bull  a cedil AAAA a cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil AAAA a cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a  a cedil AAAA a cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a c  a cedil AAAA a cedil curren a cedil A bull  a cedil AAAA a cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil AAAA a cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a  a cedil AAAA a cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a c  a cedil AAAA sbquo A a cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil AAAA sbquo A a cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil  a cedil AAAA sbquo A a cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A m  a cedil AAAA sbquo A a cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil AAAA sbquo A a cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil  a cedil AAAA sbquo A a cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A m  a cedil AAAA sbquo Aa cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil AAAA sbquo Aa cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil   a cedil AAAA sbquo Aa cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil  a cedil AAAA sbquo Aa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A m  a cedil AAAA sbquo Aa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A m  a cedil AAAA sbquo Aa cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil AAAA sbquo Aa cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil  a cedil AAAA sbquo Aa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A m  a cedil AAAAA a cedil curren a cedil A bull  a cedil AAAAA a cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil AAAAA a cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a  a cedil AAAAA a cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a  a cedil AAAAA a cedil curren a cedil A bull  a cedil AAAAA a cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil AAAAA a cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a  a cedil AAAAA a cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a  a cedil AAAAAA a cedil curren a cedil A bull  a cedil AAAAAA a cedil curren a cedil A bull  a cedil AAAAAAa cedil curren a cedil A bull  a cedil AAAAAAa cedil curren a cedil A bull  a cedil AAAAAa cedil curren a cedil A bull  a cedil AAAAAa cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil AAAAAa cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a  a cedil AAAAAa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a   a cedil AAAAAa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a   a cedil AAAAAa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a  a cedil AAAAAa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a   a cedil AAAAAa cedil curren a cedil A bull  a cedil AAAAAa cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil AAAAAa cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a  a cedil AAAAAa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a  a cedil AAAAa cedil curren a cedil A bull  a cedil AAAAa cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil AAAAa cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a  a cedil AAAAa cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a   a cedil AAAAa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a c  a cedil AAAAa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a c  a cedil AAAAa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a c  a cedil AAAAa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a c  a cedil AAAAa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a c  a cedil AAAAa cedil curren a cedil A bull  a cedil AAAAa cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil AAAAa cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a  a cedil AAAAa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a c  a cedil AAAa cedil curren a cedil A bull  a cedil AAAa cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil AAAa cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a c  a cedil AAAa cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a c  a cedil AAAa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a ce  a cedil AAAa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a ce  a cedil AAAa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 A bdquo a ced  a cedil AAAa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 A bdquo a ced  a cedil AAAa cedil curren a cedil A bull  a cedil AAAa cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil AAAa cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a c  a cedil AAAa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a ce  a cedil AAAa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 A bdquo a ced  a cedil AAa cedil curren a cedil A bull  a cedil AAa cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil AAa cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a ce  a cedil AAa cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a ce  a cedil AAa cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a ce  a cedil AAa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a ced  a cedil AAa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 A bdquo a cedi  a cedil AAa cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2  a cedil AAa cedil curren a cedil A bull  a cedil AAa cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil AAa cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a ce  a cedil AAa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a ced  a cedil AAa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 A bdquo a cedi  a cedil AAa cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2  a cedil Aža cedil A Dagger a cedil copy a sup1 A OElig a cedil ordf a cedil acute a cedil A mdash  a cedil Aža cedil A Dagger a cedil copy a sup1 A OElig a cedil ordf a cedil acute a cedil A mdash  a cedil Aža cedil A Dagger a cedil copy a sup1 A OElig a cedil ordf a cedil acute a cedil A mdash  a cedil Aa cedil curren a cedil A bull  a cedil Aa cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil Aa cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a ced  a cedil Aa cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a ced  a cedil Aa cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a ced  a cedil Aa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a cedi  a cedil Aa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a cedi  a cedil Aa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 A bdquo a cedil  a cedil Aa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 A bdquo a cedil  a cedil Aa cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2  a cedil Aa cedil curren a cedil A bull  a cedil Aa cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil Aa cedil pound a cedil deg a cedil A bull a sup1 A circ a cedil sup2 a cedil cent a ced  a cedil Aa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a cedi  a cedil Aa cedil yen a cedil plusmn a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 A bdquo a cedil  a cedil Aa cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2  a cedil bdquo a cedil acute a cedil rdquo a cedil reg a cedil shy a cedil rdquo  a cedil bdquo a cedil cedil a cedil a sup1 euro a cedil sbquo a sup1 circ a cedil sup2  a cedil bdquo a cedil cedil a cedil a sup1 euro a cedil sbquo a sup1 circ a cedil sup2  a cedil bdquo a cedil cedil a cedil cent a cedil a cedil plusmn a cedil sa cedil bull a cedil  a cedil bdquo a cedil cedil a cedil cent a cedil a cedil plusmn a cedil sa cedil bull a cedil  a cedil bdquo a cedil cedil a cedil cent a cedil a cedil plusmn a cedil sa cedil bull a cedil  a cedil bdquo a cedil cedil a cedil a sup1 euro a cedil sbquo a sup1 circ a cedil sup2  a cedil bdquo a cedil middot a cedil trade a cedil circ a cedil plusmn a cedil trade a cedil  a cedil bdquo a cedil sup3 a cedil shy  a cedil bdquo a cedil sup3 a cedil shy a cedil sect a cedil cent a cedil ža cedil pound  a cedil bdquo a cedil trade a cedil bull a cedil plusmn a cedil sect a cedil rdquo a cedil su  a cedil bdquo a cedil trade a cedil bull a cedil plusmn a cedil sect a cedil rdquo a cedil sup3  a cedil bdquo a cedil trade a cedil circ a cedil deg a cedil pound a cedil plusmn a cedil a c  a cedil bdquo a cedil trade a cedil circ a cedil deg a cedil pound a cedil plusmn a cedil a c  a cedil bdquo a cedil trade a cedil circ a cedil deg a cedil pound a cedil plusmn a cedil a c  a cedil bdquo a cedil trade a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil trade a cedil pound a cedil  a cedil bdquo a cedil trade a cedil shy a cedil a cedil laquo a cedil plusmn a cedil  a cedil bdquo a cedil trade a cedil shy a cedil a cedil laquo a cedil plusmn a cedil  a cedil bdquo a cedil trade a cedil shy a cedil a cedil laquo a cedil plusmn a cedil   a cedil bdquo a cedil trade a cedil trade a sup1 circ a cedil sup2 a cedil pound a cedil plus  a cedil bdquo a cedil trade a sup1 euro a cedil yen a cedil sect  a cedil bdquo a cedil trade a sup1 euro a cedil yen a cedil sect a cedil iexcl a cedil sup2  a cedil bdquo a cedil trade a sup1 euro a cedil yen a cedil sect a cedil iexcl a cedil sup2 a ced  a cedil bull  a cedil bull a cedil deg a cedil yen a cedil cedil a sup1 circ a cedil iexcl a cedil bull a c  a cedil bull a cedil middot a sup1 Sa cedil rdquo  a cedil bull a cedil para a sup1 Sa cedil rdquo  a cedil bull a sup1 circ a cedil sup2 a cedil cent a cedil shy a cedil pound a cedil mdash a  a cedil bull a sup1 circ a cedil sup2 a cedil cent a cedil shy a cedil pound a cedil mdash a cedi  a cedil cent a cedil acute a cedil trade a cedil rdquo a cedil micro a cedil mdash a cedil micro   a cedil cent a cedil acute a cedil A trade a cedil A rdquo a cedil micro a cedil A mdash a cedil  a cedil cent a cedil acute a cedil trade a cedil rdquo a cedil micro a cedil mdash a cedil mi  a cedil cent a cedil acute a cedil trade a cedil rdquo a cedil micro a cedil mdash a cedil micro  a cedil cent a cedil acute a cedil ™a cedil ”a cedil micro a cedil —a cedil micro a sup1 ˆa sup1  a cedil cent a cedil acute a sup1 circ a cedil Dagger a sup1 fnof a cedil a cedil yen a sup1 pe  a cedil cent a cedil acute a sup1 A circ a cedil A Dagger a sup1 A fnof a cedil A a cedil yen a s  a cedil cent a cedil acute a sup1 A circ a cedil A Dagger a sup1 A fnof a cedil Aa cedil yen a s  a cedil cent a cedil acute a sup1 circ a cedil Dagger a sup1 fnof a cedil a cedil yen a sup1  a cedil cent a cedil acute a sup1 circ a cedil Dagger a sup1 fnof a cedil a cedil yen a sup1 pe  a cedil cent a cedil acute a sup1 ˆa cedil ‡a sup1 ƒa cedil a cedil yen a sup1 ‰a cedil cent a  a cedil cent a cedil plusmn a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil a sup1 euro a  a cedil cent a cedil plusmn a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil A a sup1 euro  a cedil cent a cedil plusmn a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil A sbquo A a sup  a cedil cent a cedil plusmn a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil A sbquo Aa sup  a cedil cent a cedil plusmn a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil a sup1 euro a  a cedil cent a cedil plusmn a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil AA a sup1 euro  a cedil cent a cedil plusmn a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAa sup1 euro  a cedil cent a cedil plusmn a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil Aa sup1 euro  a cedil cent a cedil plusmn a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil a sup1 euro a  a cedil cent a cedil sup2 a cedil a cedil cent a cedil acute a sup1 circ a cedil Dagger  a cedil cent a cedil sup2 a cedil a cedil cent a cedil acute a sup1 circ a cedil Dagger a ced  a cedil cent a cedil sup2 a cedil a cedil cent a cedil acute a sup1 circ a cedil Dagger  a cedil cent a cedil sup2 a cedil a cedil cent a cedil acute a sup1 circ a cedil Dagger a ced  a cedil cent a cedil sup2 a cedil a cedil cent a cedil acute a sup1 circ a cedil Dagger  a cedil cent a cedil sup2 a cedil a cedil cent a cedil acute a sup1 circ a cedil Dagger a ced  a cedil curren a cedil rdquo a cedil sup1 a cedil mdash a cedil micro a sup1 circ a cedil per  a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil a cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect a cedil s  a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil A a cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect a cedil  a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil a cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect a cedil s  a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil AA a cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect a cedil  a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil AA sbquo A a cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect  a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil AA sbquo Aa cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect  a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil AAA a cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect a cedil  a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil AAAa cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect a cedil  a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil AAa cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect a cedil  a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil Aa cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect a cedil  a cedil iexcl a cedil plusmn a cedil a cedil sa sup1 circ a cedil sup2 a cedil sect a cedil s  a cedil laquo a cedil plusmn a cedil sect a sup1 fnof a cedil circ a cedil oelig a cedil iexc  a cedil laquo a cedil sect a cedil sup2 a cedil trade  a cedil laquo a cedil sup2 a cedil a cedil sect a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 a cedil bdqu  a cedil laquo a cedil sup2 a cedil A a cedil sect a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 A a cedil bd  a cedil laquo a cedil sup2 a cedil a cedil sect a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 a cedil bdqu  a cedil laquo a cedil sup2 a cedil Aa cedil sect a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 Aa cedil bd  a cedil laquo a cedil sup2 a cedil a cedil sect a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 a cedil bdqu  a cedil laquo a cedil trade a cedil shy a cedil trade a cedil oelig a cedil micro a sup1 euro  a cedil laquo a cedil yen a cedil Dagger a cedil a cedil pound a cedil cedil a cedil Dagger   a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil A  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil A a cedil pound a cedil cedil a cedil A Dagge  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AA a cedil pound a cedil cedil a cedil A Dagg  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AAA a cedil pound a cedil cedil a cedil A Dag  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AAAA a cedil pound a cedil cedil a cedil A Da  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AAAA sbquo A a cedil pound a cedil cedil a ce  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AAAA sbquo Aa cedil pound a cedil cedil a ce  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AAAAA a cedil pound a cedil cedil a cedil A D  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AAAAAa cedil pound a cedil cedil a cedil A D  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AAAAa cedil pound a cedil cedil a cedil A Da  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AAAa cedil pound a cedil cedil a cedil A Dag  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil AAa cedil pound a cedil cedil a cedil A Dagg  a cedil laquo a cedil yen a cedil A Dagger a cedil Aa cedil pound a cedil cedil a cedil A Dagge  a cedil laquo a cedil yen a cedil A sbquo a euro iexcl a cedil A sbquo A a cedil pound a cedil  a cedil laquo a cedil yen a cedil A sbquo a euro iexcl a cedil A sbquo Aa cedil pound a cedil  a cedil laquo a cedil yen a cedil Dagger a cedil a cedil pound a cedil cedil a cedil Dagger  a cedil laquo a cedil yen a cedil ‡a cedil a cedil pound a cedil cedil a cedil ‡  a cedil mdash a cedil cedil a cedil a cedil shy a cedil cent a sup1 circ a cedil sup2 a cedil  a cedil mdash a cedil cedil a cedil a cedil shy a cedil cent a sup1 circ a cedil sup2 a cedil  a cedil mdash a cedil cedil a cedil a cedil shy a cedil cent a sup1 circ a cedil sup2 a cedil Da  a cedil mdash a cedil cedil a cedil a cedil shy a cedil cent a sup1 circ a cedil sup2 a cedil  a cedil mdash a cedil deg a sup1 euro a cedil yen a cedil sup2 a cedil deg a cedil a cedil p  a cedil mdash a cedil deg a sup1 euro a cedil yen a cedil sup2 a cedil deg a cedil a cedil p  a cedil mdash a cedil deg a sup1 euro a cedil yen a cedil sup2 a cedil deg a cedil a cedil p  a cedil mdash a cedil mdash a cedil laquo a cedil sup2 a cedil pound a cedil shy a cedil rdq  a cedil mdash a cedil mdash a cedil laquo a cedil sup2 a cedil pound a cedil shy a cedil rdquo a  a cedil mdash a cedil micro a sup1 circ a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil sbquo a  a cedil mdash a cedil micro a sup1 circ a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil sbquo a  a cedil mdash a cedil micro a sup1 circ a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil sbquo a  a cedil mdash a cedil sup3 a sup1 bdquo a cedil mdash a cedil cent  a cedil mdash a cedil sup3 a sup1 fnof a cedil circ a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 circ a  a cedil mdash a cedil sup3 a sup1 fnof a cedil circ a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 circ a su  a cedil mdash a cedil trade a sup1 euro a cedil laquo a cedil Dagger a cedil sup2 a cedil mda  a cedil nbsp a cedil sup1 a cedil iexcl a cedil acute a sup1 a cedil ža sup1 permil a cedil a  a cedil nbsp a cedil sup1 a cedil iexcl a cedil acute a sup1 a cedil ža sup1 permil a cedil a  a cedil nbsp a cedil sup1 a cedil iexcl a cedil acute a sup1 a cedil ža sup1 permil a cedil a  a cedil ndash a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 circ a cedil Ya cedil  a cedil ndash a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 circ a cedil Ya cedil p  a cedil ordf a cedil acute a cedil Dagger a sup1 sbquo a cedil bull  a cedil ordf a cedil sa cedil sup2 a cedil cent  a cedil ordf a cedil sa cedil sup2 a cedil cent a cedil ordf a cedil sa cedil sup2 a cedil cen  a cedil ordf a cedil sa cedil sup2 a cedil cent a cedil rdquo a cedil micro a sup1 bdquo a ced  a cedil ordf a cedil shy a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil  a cedil ordf a cedil shy a cedil A Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil A  a cedil ordf a cedil shy a cedil A Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil AA  a cedil ordf a cedil shy a cedil A Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAA  a cedil ordf a cedil shy a cedil A Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAA  a cedil ordf a cedil shy a cedil A Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil AA  a cedil ordf a cedil shy a cedil A Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil A  a cedil ordf a cedil shy a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil  a cedil ordf a cedil shy a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil   a cedil ordf a cedil shy a cedil ‡a cedil pound a cedil plusmn a cedil   a cedil permil a cedil plusmn a cedil trade a cedil oelig a cedil acute a cedil rdquo a cedil  a cedil permil a cedil plusmn a cedil trade a cedil oelig a cedil acute a cedil rdquo a cedil m  a cedil pound a cedil plmAdii cedil  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil a cedil plusmn a cedil trade a cedil bdquo a cedil   a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil bull a sup1 permil a cedil shy a cedil Dagger a sup  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil circ a cedil plusmn a cedil sa sup1 fnof a cedil ci  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil trade a cedil micro a sup1 permil a cedil laquo a c  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil bull a sup1 permil a cedil shy a cedil Dagger a  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil circ a cedil plusmn a cedil sa sup1 fnof a cedil  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil lsaquo a cedil deg a sup1 fnof a cedil laquo a s  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil trade a cedil micro a sup1 permil a cedil laq  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a sup1 euro a cedil tilde a cedil shy  a cedil pound a cedil plusmn a cedil A a cedil A a cedil plusmn a cedil A trade a cedil A bdquo a  a cedil pound a cedil plusmn a cedil A a cedil A bull a sup1 A permil a cedil shy a cedil A Dagge  a cedil pound a cedil plusmn a cedil A a cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A fnof a ce  a cedil pound a cedil plusmn a cedil A a cedil A trade a cedil micro a sup1 A permil a cedil  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil a cedil plusmn a cedil trade a cedil bdquo a ced  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil a cedil plusmn a cedil trade a cedil bdquo a cedil  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil bull a sup1 permil a cedil shy a cedil Dagger a  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil bull a sup1 permil a cedil shy a cedil Dagger a sup  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil circ a cedil plusmn a cedil sa sup1 fnof a cedil  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil circ a cedil plusmn a cedil sa sup1 fnof a cedil ci  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil lsaquo a cedil deg a sup1 fnof a cedil laquo a s  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil trade a cedil micro a sup1 permil a cedil laq  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil trade a cedil micro a sup1 permil a cedil laquo a c  a cedil pound a cedil plusmn a cedil A sbquo A a cedil A sbquo E dagger a cedil plusmn a cedil A  a cedil pound a cedil plusmn a cedil A sbquo Aa cedil A sbquo E dagger a cedil plusmn a cedil A  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a sup1 euro a cedil tilde a cedil shy  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AA a cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A fnof a c  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AA a cedil A trade a cedil micro a sup1 A permil a cedil  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AA a cedil AA a cedil plusmn a cedil A trade a cedil A bdquo  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAA a cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A fnof a  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAA a cedil AAA a cedil plusmn a cedil A trade a cedil A bdq  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAA sbquo A a cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAA sbquo Aa cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAA a cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A fnof a  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAA a cedil AAAA a cedil plusmn a cedil A trade a cedil A b  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAA sbquo A a cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAA sbquo Aa cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAAa cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A fnof a  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAAa cedil AAAAa cedil plusmn a cedil A trade a cedil A b  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAa cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A fnof a  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAa cedil AAAa cedil plusmn a cedil A trade a cedil A bdq  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAa cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A fnof a c  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAa cedil A trade a cedil micro a sup1 A permil a cedil  a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAa cedil AAa cedil plusmn a cedil A trade a cedil A bdquo  a cedil pound a cedil plusmn a cedil ASa cedil A trade a cedil A  a cedil pound a cedil plusmn a cedil ASa cedil A trade a cedil AA  a cedil pound a cedil plusmn a cedil ASa cedil A trade a cedil AA  a cedil pound a cedil plusmn a cedil ASa cedil A trade a cedil A  a cedil pound a cedil plusmn a cedil Aa cedil A bull a sup1 A permil a cedil shy a cedil A Dagge  a cedil pound a cedil plusmn a cedil Aa cedil A circ a cedil plusmn a cedil Asa sup1 A fnof a ce  a cedil pound a cedil plusmn a cedil Aa cedil A trade a cedil micro a sup1 A permil a cedil  a cedil pound a cedil plusmn a cedil Aa cedil Aa cedil plusmn a cedil A trade a cedil A bdquo a  a cedil pound a cedil plusmn a cedil Sa cedil trade a cedil  a cedil pound a cedil plusmn a cedil Sa cedil trade a cedil  a cedil pound a cedil plusmn a cedil Sa cedil trade a cedil   a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil bull a sup1 permil a cedil shy a cedil Dagger a  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil circ a cedil plusmn a cedil sa sup1 fnof a cedil  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil lsaquo a cedil deg a sup1 fnof a cedil laquo a s  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil trade a cedil micro a sup1 permil a cedil laq  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil a cedil plusmn a cedil ™a cedil „a cedil pound a  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil ˆa cedil plusmn a cedil ša sup1 ƒa cedil ˆ  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil •a sup1 ‰a cedil shy a cedil ‡a sup1 €a cedil ›a ce  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a cedil ™a cedil micro a sup1 ‰ a cedil laquo a cedil p  a cedil pound a cedil plusmn a cedil a sup1 euro a cedil tilde a cedil shy  a cedil pound a cedil plusmn a cedil Ša cedil ™a cedil   a cedil pound a cedil sect a cedil iexcl a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger  a cedil pound a cedil sup1 a sup1 permil a cedil sect a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 euro a cedi  a cedil pound a cedil sup1 a sup1 A permil a cedil sect a sup1 A circ a cedil sup2 a sup1 A euro  a cedil pound a cedil sup1 a sup1 A sbquo a euro deg a cedil sect a sup1 A sbquo E dagger a cedi  a cedil pound a cedil sup1 a sup1 permil a cedil sect a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 euro a  a cedil pound a cedil sup1 a sup1 permil a cedil sect a sup1 circ a cedil sup2 a sup1 euro a cedi  a cedil pound a cedil sup1 a sup1 permil a sup1 bdquo a cedil laquo a cedil iexcl  a cedil pound a cedil sup1 a sup1 ‰a cedil sect a sup1 ˆa cedil sup2 a sup1 €a cedil ‚a cedil s  a cedil pound a cedila il  a cedil rdquo a cedil sup2 a cedil sect  a cedil rsaquo a cedil a cedil acute a cedil mdash a cedil acute a cedil trade  a cedil rsaquo a cedil A a cedil acute a cedil mdash a cedil acute a cedil trade  a cedil rsaquo a cedil a cedil acute a cedil mdash a cedil acute a cedil trade  a cedil rsaquo a cedil A sbquo A a cedil acute a cedil mdash a cedil acute a cedil trade  a cedil rsaquo a cedil A sbquo Aa cedil acute a cedil mdash a cedil acute a cedil trade  a cedil rsaquo a cedil AA a cedil acute a cedil mdash a cedil acute a cedil trade  a cedil rsaquo a cedil AAa cedil acute a cedil mdash a cedil acute a cedil trade  a cedil rsaquo a cedil Aa cedil acute a cedil mdash a cedil acute a cedil trade  a cedil rsaquo a cedil plusmn a sup1 permil a cedil trade  a cedil rsaquo a cedil plusmn a sup1 permil a cedil trade a cedil rsaquo a cedil para a cedil  a cedil rsaquo a cedil pound a cedil sup2 a cedil a cedil a cedil a cedil sup2 a cedil pound  a cedil rsaquo a cedil pound a cedil sup2 a cedil a cedil a cedil a cedil sup2 a cedil pound  a cedil rsaquo a cedil pound a cedil sup2 a cedil a cedil a cedil a cedil sup2 a cedil pound  a cedil rsaquo a cedil a cedil acute a cedil mdash a cedil acute a cedil trade  a cedil sa cedil plusmn a cedil sect a cedil yen a cedil shy a cedil cent  a cedil sa cedil shy a cedil cent   a cedil sa cedil shy a cedil rdquo a cedil micro a sup1 permil a cedil ordf a sup1 a cedil ye  a cedil sa cedil shy a cedil rdquo a cedil micro a sup1 permil a cedil ordf a sup1 a cedil ye  a cedil sa cedil plusmn a cedil sect a cedil yen a cedil shy a cedil cent  a cedil sa cedil shy a cedil cent  a cedil sa cedil shy a cedil rdquo a cedil micro a sup1 permil a cedil ordf a sup1 a cedil ye  a cedil sa cedil shy a cedil rdquo a cedil micro a sup1 permil a cedil ordf a sup1 a cedil ye  a cedil sa cedil shy a cedil rdquo a cedil micro a sup1 permil a cedil ordf a sup1 a cedil ye  a cedil sbquo a cedil shy a cedil sa cedil Ya sup1 permil a cedil sup2  a cedil sbquo a cedil shy a sup1 fnof a cedil circ a sup1 a cedil yen a cedil a sup1 euro a  a cedil sbquo a cedil shy a sup1 fnof a cedil circ a sup1 a cedil yen a cedil a sup1 euro a  a cedil sbquo a cedil shy a sup1 fnof a cedil circ a sup1 euro a cedil tilde a cedil shy a su  a cedil sbquo a cedil shy a sup1 fnof a cedil circ a sup1 a cedil yen a cedil a sup1 euro a  a cedil sect a cedil plusmn a cedil trade a cedil trade a cedil micro a sup1 permil a cedil m  a cedil sect a cedil plusmn a cedil trade a sup1 euro a cedil rdquo a cedil micro a cedil cen  a cedil shy a cedil cent a cedil sup1 a sup1 circ a cedil shy a cedil cent a sup1 circ a cedi  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa s  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a cedil iexcl a cedil micro a sup1 euro a cedil  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a sup1 bdquo a cedil rdquo a sup1 permil a cedil c  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a sup1 euro a cedil rsaquo a sup1 Dagger a cedil   a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil A a sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1 A permil a  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil A a sup1 A euro a cedil A rsaquo a sup1 A Dagger a  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa s  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a cedil iexcl a cedil micro a sup1 euro a cedil  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a sup1 bdquo a cedil rdquo a sup1 permil a cedi  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a sup1 bdquo a cedil rdquo a sup1 permil a cedil c  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a sup1 euro a cedil rsaquo a sup1 Dagger a cedi  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a sup1 euro a cedil rsaquo a sup1 Dagger a cedil  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AA a sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1 A permil a  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AA a sup1 A euro a cedil A rsaquo a sup1 A Dagger a  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAA a sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1 A permil  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAA a sup1 A euro a cedil A rsaquo a sup1 A Dagger  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAAA a sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1 A permil  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAAA sbquo A a sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAAA sbquo Aa sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAAAA a sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1 A permi  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAAAAa sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1 A permi  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAAAa sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1 A permil  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAAa sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1 A permil  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAAa sup1 A euro a cedil A rsaquo a sup1 A Dagger  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAa sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1 A permil a  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil AAa sup1 A euro a cedil A rsaquo a sup1 A Dagger a  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil Aa sup1 A bdquo a cedil A rdquo a sup1 A permil a  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil Aa sup1 A euro a cedil A rsaquo a sup1 A Dagger a  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a cedil iexcl a cedil micro a sup1 euro a cedil  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa s  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a sup1 €a cedil ›a sup1 ‡a cedil ™a cedil „a cedil  a cedil shy a cedil cent a cedil sup2 a cedil a sup1 „a cedil ”a sup1 ‰a cedil cent a cedil ac  a cedil shy a cedil deg a sup1 bdquo a cedil pound  a cedil shy a cedil plusmn a cedil yen a cedil sa cedil plusmn a sup1 permil a cedil iexcl a c  a cedil shy a cedil shy a cedil a cedil shy a cedil sup2 a cedil a cedil sup2 a cedil pound  a cedil shy a cedil shy a cedil A a cedil shy a cedil sup2 a cedil A a cedil sup2 a cedil poun  a cedil shy a cedil shy a cedil a cedil shy a cedil sup2 a cedil a cedil sup2 a cedil pound  a cedil shy a cedil shy a cedil Aa cedil shy a cedil sup2 a cedil Aa cedil sup2 a cedil poun  a cedil shy a cedil shy a cedil a cedil shy a cedil sup2 a cedil a cedil sup2 a cedil pound  a cedil shy a cedil sup2 a cedil pound a cedil iexcl a cedil ldquo a sup1 OElig a cedil ža ced  a cedil trade a cedil sup2 a cedil trade a sup1 euro a cedil mdash a sup1 circ a cedil sup2 a  a cedil trade a sup1 permil a cedil sup3 a cedil bull a cedil sup2 a cedil ordf a cedil cedil  a cedil yen a cedil cedil a cedil yen a cedil sup2  a cedil yen a cedil deg a cedil shy a sup1 circ a cedil shy a cedil trade   a cedil yen a cedil deg a cedil shy a sup1 circ a cedil shy a cedil trade  a cedil yen a cedil deg a cedil shy a sup1 ˆa cedil shy a cedil ™  a cedil yen a cedil iexcl a cedil ža cedil plusmn a cedil rdquo a cedil sect a cedil plusmn a  a cedil yen a cedil iexcl a sup1 euro a cedil rsaquo a cedil yen a cedil micro a sup1 circ a  a cedil yen a cedil sup2 a cedil cent a sup1 euro a cedil bdquo a cedil Dagger  a cedil yen a cedil sup2 a cedil sa cedil sup2 a cedil trade a cedil sup1 a cedil trade  a cedil yen a sup1 circ a cedil shy a cedil Dagger a sup1 euro a cedil pound a cedil middot a  a cedil ža cedil Dagger a cedil copy a sup1 OElig a cedil ordf a cedil acute a cedil mdash a c  a cedil ža cedil Dagger a cedil copy a sup1 OElig a cedil ordf a cedil acute a cedil mdash a c  a cedil ža cedil Dagger a cedil copy a sup1 OElig a cedil ordf a cedil acute a cedil mdash a c  a cedil ža cedil Dagger a cedil copy a sup1 OElig a cedil ordf a cedil acute a cedil mdash a c  a cedil ža cedil Dagger a cedil copy a sup1 OElig a cedil ordf a cedil acute a cedil mdash a cedi  a cedil ža cedil micro a sup1 circ a cedil mdash a cedil ža cedil micro a cedil pound a cedil   a cedil ža cedil sup1 a cedil rdquo a cedil mdash a cedil sup3 a sup1 bdquo a cedil iexcl   a cedil ža cedil sup1 a cedil rdquo a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 circ a sup1 euro a cedil  a cedil ža cedil Dagger a cedil copy a sup1 OElig a cedil ordf a cedil acute a cedil mdash a c  a cedil ža cedil Dagger a cedil copy a sup1 OElig a cedil ordf a cedil acute a cedil mdash a cedi  a cedil ža cedil micro a sup1 circ a cedil mdash a cedil ža cedil micro a cedil pound a cedil  a cedil ža cedil sup1 a cedil rdquo a cedil mdash a cedil sup3 a sup1 bdquo a cedil iexcl  a cedil ža cedil sup1 a cedil rdquo a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 circ a sup1 euro a cedil  a cedil a cedil curren a cedil bull   a cedil a cedil curren a cedil •  a cedil a cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil a cedil plusmn a cedil a cedil Sa cedil sup2   a cedil a cedil pound a cedil deg a cedil •a sup1 ˆa cedil sup2 a cedil cent a cedil laquo a c  a cedil a cedil shy a cedil rdquo a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 circ a sup1 bdquo a cedil  a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2  a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil mdash a cedil   a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil ša cedil iexcl a cedil sup2 a cedil —a cedil sup3 a  a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil ša cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 „a cedil ”a sup1  a cedil a cedil curren a cedil bull  a cedil a cedil curren a cedil •  a cedil a cedil deg a cedil yen a cedil sup2  a cedil a cedil plusmn a cedil a cedil Sa cedil sup2  a cedil a cedil pound a cedil deg a cedil •a sup1 ˆa cedil sup2 a cedil cent a cedil laquo a c  a cedil a cedil shy a cedil rdquo a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 circ a sup1 bdquo a cedil  a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2  a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil mdash a cedil  a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil ša cedil iexcl a cedil sup2 a cedil —a cedil sup3 a  a cedil a cedil yen a cedil plusmn a cedil ša cedil iexcl a cedil sup2 a sup1 „a cedil ”a sup1  a cedil „a cedil cedil a cedil a sup1 €a cedil ‚a sup1 ˆa cedil sup2  a cedil „a cedil cedil a cedil a sup1 €a cedil ‚a sup1 ˆa cedil sup2  a cedil „a cedil ™a cedil •a cedil plusmn a cedil sect a cedil ”a cedil sup3  a cedil „a cedil ™a cedil •a cedil plusmn a cedil sect a cedil ”a cedil sup3  a cedil „a cedil ™a sup1 €a cedil yen a cedil sect a cedil iexcl a cedil sup2 a cedil yen a ce  a cedil „a cedil ™a sup1 €a cedil yen a cedil sect a cedil iexcl a cedil sup2 a cedil yen a ce  a cedil ‰a cedil plusmn a cedil ™a cedil œa cedil acute a cedil ”a cedil —a cedil micro a sup1 ˆa  a cedil ‰a cedil plusmn a cedil ™a cedil œa cedil acute a cedil ”a cedil —a cedil micro a sup1 ˆa  a cedil ”a cedil sup2 a cedil sect  a cedil ”a cedil sup2 a cedil sect  a cedil •a sup1 ˆa cedil sup2 a cedil cent a cedil shy a cedil pound a cedil —a cedil plusmn a  a cedil •a sup1 ˆa cedil sup2 a cedil cent a cedil shy a cedil pound a cedil —a cedil plusmn a  a cedil –a sup1 ˆa cedil sup2 a sup1 „a cedil iexcl a sup1 ˆa cedil Ÿa cedil plusmn a cedil ‡a ce  a cedil –a sup1 ˆa cedil sup2 a sup1 „a cedil iexcl a sup1 ˆa cedil Ÿa cedil plusmn a cedil ‡a ce  a cedil — a cedil —a cedil laquo a cedil sup2 a cedil pound a cedil shy a cedil ”a cedil —a cedi  a cedil — a cedil —a cedil laquo a cedil sup2 a cedil pound a cedil shy a cedil ”a cedil —a cedi  a cedil —a cedil cedil a cedil a cedil shy a cedil cent a sup1 ˆa cedil sup2 a cedil ‡  a cedil —a cedil sup3 a sup1 ƒa cedil ˆa sup1 „a cedil iexcl a sup1 ˆa sup1 „a cedil ”a sup1 ‰  a cedil —a cedil cedil a cedil a cedil shy a cedil cent a sup1 ˆa cedil sup2 a cedil ‡  a cedil —a cedil sup3 a sup1 ƒa cedil ˆa sup1 „a cedil iexcl a sup1 ˆa sup1 „a cedil ”a sup1 ‰  a cedil ša cedil plusmn a cedil sect a cedil yen a cedil shy a cedil cent  a cedil ša cedil plusmn a cedil sect a cedil yen a cedil shy a cedil cent  a cedil ža cedil ‡a cedil copy a sup1 Œa cedil ordf a cedil acute a cedil —a cedil ˜a cedil acut  a cedil ža cedil ‡a cedil copy a sup1 Œa cedil ordf a cedil acute a cedil —a cedil ˜a cedil acut  A fnof A nbsp A sbquo A cedil A cent a sbquo not A ordm A fnof A nbsp A sbquo A cedil A sbquo A A f  A fnof A nbsp A sbquo A cedil A cent a sbquo not A ordm A fnof A nbsp A sbquo A cedil A sbquo AA f  A fnof A nbsp A sbquo A cedil A cent a sbquo not A ordm A fnof A nbsp A sbquo A cedil A sbquo AA f  A fnof A nbsp A sbquo A cedil A cent a sbquo not A ordm A fnof A nbsp A sbquo A cedil A sbquo A A f  A fnof A nbsp A sbquo A cedil A cent a sbquo not A ordm A fnof A nbsp A sbquo A cedil A sbquo AA f  A fnof A nbsp A sbquo A sup1 A cent a euro sA not A fnof A nbsp A sbquo A cedil A lsaquo A ldquo A f  A nbsp A cedil A A nbsp A cedil A shy A nbsp A cedil a euro A nbsp A sup1 a euro žA nbsp A cedil A  A nbsp A cedil A A nbsp A cedil A shy A nbsp A cedil a euro A nbsp A sup1 a euro žA nbsp A cedil A  A nbsp A cedil a bdquo cent A nbsp A cedil A sup2 A nbsp A cedil a bdquo cent A nbsp A sup1 a sbqu  A nbsp A cedil a bdquo cent A nbsp A cedil A sup2 A nbsp A cedil a bdquo cent A nbsp A sup1 a sbqu  A nbsp A cedil a bdquo cent A nbsp A cedil A sup2 A nbsp A cedil a bdquo cent A nbsp A sup1 a sbqu  A nbsp A cedil a bdquo cent A nbsp A cedil A sup2 A nbsp A cedil a bdquo cent A nbsp A sup1 a sbqu  A nbsp A cedil A cent A nbsp A cedil A plusmn A nbsp A cedil a euro iexcl A nbsp A cedil A pound A   A nbsp A cedil A cent A nbsp A cedil A plusmn A nbsp A cedil a euro iexcl A nbsp A cedil A pound A   A nbsp A cedil A cent A nbsp A cedil A plusmn A nbsp A cedil a euro iexcl A nbsp A cedil A pound A  A nbsp A cedil a euro cent  A nbsp A cedil a euro cent A nbsp A cedil A para A nbsp A sup1 A nbsp A nbsp A cedil a euro  A nbsp A cedil a euro cent A nbsp A cedil A para A nbsp A sup1 A nbsp A nbsp A cedil a euro A  A nbsp A cedil a euro cent A nbsp A cedil A para A nbsp A sup1 A nbsp A nbsp A cedil a euro A sbquo  A nbsp A cedil a euro cent A nbsp A cedil A para A nbsp A sup1 A nbsp A nbsp A cedil a euro A sbquo  A nbsp A cedil a euro cent A nbsp A cedil A para A nbsp A sup1 A nbsp A nbsp A cedil a euro A sbquo  A nbsp A cedil a euro cent A nbsp A cedil A para A nbsp A sup1 A nbsp A nbsp A cedil a euro AA  A nbsp A cedil a euro cent A nbsp A cedil A para A nbsp A sup1 A nbsp A nbsp A cedil a euro AA  A nbsp A cedil a euro cent A nbsp A cedil A para A nbsp A sup1 A nbsp A nbsp A cedil a euro A  A nbsp A cedil a euro cent A nbsp A cedil A para A nbsp A sup1 A nbsp A nbsp A cedil a euro   A nbsp A cedil a euro ordm A nbsp A cedil A A nbsp A cedil A acute A nbsp A cedil a euro rdquo A n  A nbsp A cedil a euro ordm A nbsp A cedil A pound A nbsp A cedil A sup2 A nbsp A cedil A A nbsp A c  A nbsp A cedil a euro ordm A nbsp A cedil A pound A nbsp A cedil A sup2 A nbsp A cedil AA nbsp A c  A nbsp A cedil a euro ordm A nbsp A cedil A pound A nbsp A cedil A sup2 A nbsp A cedil AA nbsp A c  A nbsp A cedil a euro ordm A nbsp A cedil AA A nbsp A cedil A acute A nbsp A cedil a euro rdquo A  A nbsp A cedil a euro ordm A nbsp A cedil AAA nbsp A cedil A acute A nbsp A cedil a euro rdquo A  A nbsp A cedil a euro ordm A nbsp A cedil AAA nbsp A cedil A acute A nbsp A cedil a euro rdquo A   A nbsp A cedil a euro ordm A nbsp A cedil AAA nbsp A cedil A acute A nbsp A cedil a euro rdquo A   A nbsp A cedil a euro ordm A nbsp A cedil AA nbsp A cedil A acute A nbsp A cedil a euro rdquo A n  A nbsp A cedil a euro ordm A nbsp A cedil AA nbsp A cedil A acute A nbsp A cedil a euro rdquo A n  A nbsp A cedil a euro ordm A nbsp A cedil AA nbsp A cedil A acute A nbsp A cedil a euro rdquo A n  A nbsp A cedil a euro rdquo A nbsp A cedil A sup3 A nbsp A sup1 a euro žA nbsp A cedil a euro rdqu  A nbsp A cedil a euro cent  A nbsp A cedil a euro cent A nbsp A cedil A para A nbsp A sup1 A nbsp A nbsp A cedil a euro  A nbsp A cedil a euro cent A nbsp A cedil A para A nbsp A sup1 A nbsp A nbsp A cedil a euro A  A nbsp A cedil a euro cent A nbsp A cedil A para A nbsp A sup1 A nbsp A nbsp A cedil a euro A sbquo  A nbsp A cedil a euro cent A nbsp A cedil A para A nbsp A sup1 A nbsp A nbsp A cedil a euro AA  A nbsp A cedil a euro cent A nbsp A cedil A para A nbsp A sup1 A nbsp A nbsp A cedil a euro AA  A nbsp A cedil a euro cent A nbsp A cedil A para A nbsp A sup1 A nbsp A nbsp A cedil a euro A  A nbsp A cedil a euro cent A nbsp A cedil A para A nbsp A sup1 A nbsp A nbsp A cedil a euro   A nbsp A cedil a euro ordm A nbsp A cedil A A nbsp A cedil A acute A nbsp A cedil a euro rdquo A n  A nbsp A cedil a euro ordm A nbsp A cedil A pound A nbsp A cedil A sup2 A nbsp A cedil A A nbsp A c  A nbsp A cedil a euro ordm A nbsp A cedil A pound A nbsp A cedil A sup2 A nbsp A cedil AA nbsp A c  A nbsp A cedil a euro ordm A nbsp A cedil AA A nbsp A cedil A acute A nbsp A cedil a euro rdquo A  A nbsp A cedil a euro ordm A nbsp A cedil AAA nbsp A cedil A acute A nbsp A cedil a euro rdquo A  A nbsp A cedil a euro ordm A nbsp A cedil AA nbsp A cedil A acute A nbsp A cedil a euro rdquo A n  A nbsp A cedil a euro rdquo A nbsp A cedil A sup3 A nbsp A sup1 a euro žA nbsp A cedil a euro rdqu  A nbsp A cedil a euro sA nbsp A cedil A shy A nbsp A sup1 AElig rsquo A nbsp A cedil E dagger A nb  A nbsp A cedil a euro sA nbsp A cedil A shy A nbsp A sup1 AElig rsquo A nbsp A cedil E dagger A nb  A nbsp A cedil a euro sA nbsp A cedil A shy A nbsp A sup1 AElig rsquo A nbsp A cedil E dagger A nb  A nbsp A cedil A frac34 A nbsp A cedil A micro A nbsp A sup1 E dagger A nbsp A cedil a euro rdquo   A nbsp A cedil A frac34 A nbsp A cedil A micro A nbsp A sup1 E dagger A nbsp A cedil a euro rdquo   A nbsp A cedil A frac34 A nbsp A cedil A micro A nbsp A sup1 E dagger A nbsp A cedil a euro rdquo   A nbsp A cedil A frac34 A nbsp A cedil A micro A nbsp A sup1 E dagger A nbsp A cedil a euro rdquo  A nbsp A cedil A sect A nbsp A cedil A plusmn A nbsp A cedil a bdquo cent A nbsp A sup1 a sbquo no  A nbsp A cedil A sect A nbsp A cedil A plusmn A nbsp A cedil a bdquo cent A nbsp A sup1 a sbquo no  A nbsp A cedil A sect A nbsp A cedil A plusmn A nbsp A cedil a bdquo cent A nbsp A sup1 a sbquo no  A nbsp A cedil A sect A nbsp A cedil A plusmn A nbsp A cedil a bdquo cent A nbsp A sup1 a sbquo no  A nbsp A cedil A sect A nbsp A cedil A plusmn A nbsp A cedil a bdquo cent A nbsp A sup1 a sbquo no  A nbsp A cedil A shy A nbsp A cedil A cent A nbsp A cedil A sup2 A nbsp A cedil A A nbsp A cedil A A  A nbsp A cedil A shy A nbsp A cedil A cent A nbsp A cedil A sup2 A nbsp A cedil AA nbsp A cedil AA  A nbsp A cedil A shy A nbsp A cedil A cent A nbsp A cedil A sup2 A nbsp A cedil AA nbsp A cedil AA  A nbsp A cedil AA nbsp A cedil A shy A nbsp A cedil a euro A nbsp A sup1 a euro žA nbsp A cedil A   A nbsp A cedil AA nbsp A cedil A shy A nbsp A cedil a euro A nbsp A sup1 a euro žA nbsp A cedil A   A nbsp A sup1 A A nbsp A cedil a euro žA nbsp A sup1 E dagger A nbsp A cedil A iexcl A nbsp A cedil  A nbsp A sup1 A A nbsp A cedil A iexcl A nbsp A sup1 E dagger A nbsp A cedil A ordf A nbsp A cedil A  A nbsp A sup1 a sbquo not A nbsp A cedil E oelig A nbsp A cedil A shy A nbsp A cedil A sect A nbsp   A nbsp A sup1 a sbquo not A nbsp A cedil E oelig A nbsp A cedil A shy A nbsp A cedil A sect A nbsp   A nbsp A sup1 a sbquo not A nbsp A cedil E oelig A nbsp A cedil A shy A nbsp A cedil A sect A nbsp   A nbsp A sup1 a sbquo not A nbsp A cedil E oelig A nbsp A cedil A shy A nbsp A cedil A sect A nbsp  A nbsp A sup1 AA A nbsp A cedil A iexcl A nbsp A sup1 E dagger A nbsp A cedil A ordf A nbsp A cedil  A nbsp A sup1 AAA nbsp A cedil A iexcl A nbsp A sup1 E dagger A nbsp A cedil A ordf A nbsp A cedil   A nbsp A sup1 AA nbsp A cedil a euro žA nbsp A sup1 E dagger A nbsp A cedil A iexcl A nbsp A cedil   A nbsp A sup1 AA nbsp A cedil a euro žA nbsp A sup1 E dagger A nbsp A cedil A iexcl A nbsp A cedil   A nbsp A sup1 AA nbsp A cedil a euro žA nbsp A sup1 E dagger A nbsp A cedil A iexcl A nbsp A cedil   A nbsp A sup1 AA nbsp A cedil A iexcl A nbsp A sup1 E dagger A nbsp A cedil A ordf A nbsp A cedil A  A nbsp A sup1 AA nbsp A cedil A iexcl A nbsp A sup1 E dagger A nbsp A cedil A ordf A nbsp A cedil A  a sup1 a cedil bdquo a sup1 circ a cedil sa cedil shy a cedil a cedil sect a sup1 circ a cedi  a sup1 a cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf a cedil sup2 a cedil cent  a sup1 a cedil ordf a cedil Dagger a cedil ordf a cedil cedil a cedil rdquo a cedil mdash a s  a sup1 a cedil bdquo a sup1 circ a cedil sa cedil shy a cedil a cedil sect a sup1 circ a cedi  a sup1 a cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf a cedil sup2 a cedil cent  a sup1 a cedil ordf a cedil Dagger a cedil ordf a cedil cedil a cedil rdquo a cedil mdash a s  a sup1 bdquo a cedil a cedil yen a sup1 a cedil bdquo a sup1 circ a sup1 bdquo a cedil laquo  a sup1 bdquo a cedil a cedil yen a sup1 a cedil bdquo a sup1 circ a sup1 bdquo a cedil laquo  a sup1 bdquo a cedil a cedil yen a sup1 a cedil bdquo a sup1 circ a sup1 bdquo a cedil laquo  a sup1 bdquo a cedil a cedil yen a sup1 a cedil bdquo a sup1 circ a sup1 bdquo a cedil laquo  a sup1 bdquo a cedil a cedil yen a sup1 a cedil bdquo a sup1 circ a sup1 bdquo a cedil laquo  a sup1 bdquo a cedil a cedil yen a sup1 a cedil bdquo a sup1 circ a sup1 bdquo a cedil laquo  a sup1 bdquo a cedil a cedil yen a sup1 a cedil bdquo a sup1 circ a sup1 bdquo a cedil laquo a  a sup1 bdquo a cedil a cedil yen a sup1 a cedil bdquo a sup1 circ a sup1 bdquo a cedil laquo a  a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 permil a sup1 euro a cedil iexcl a cedil middot a cedil shy  a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 permil a sup1 euro a cedil iexcl a cedil middot a cedil shy  a sup1 bdquo a cedil oelig a sup1 circ  a sup1 bdquo a cedil a cedil yen a sup1 a cedil bdquo a sup1 circ a sup1 bdquo a cedil laquo  a sup1 euro a cedil bdquo a cedil yen a cedil micro a cedil cent a cedil pound a sup1 OElig a  a sup1 euro a cedil bull a cedil acute a cedil iexcl a sup1 fnof a cedil circ a sup1 fnof a c  a sup1 euro a cedil circ a cedil bull a cedil trade a cedil sup2 a sup1 bdquo a cedil iexcl a  a sup1 euro a cedil circ a sup1 Dagger a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil circ a cedi  a sup1 euro a cedil circ a sup1 Dagger a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil circ a cedi  a sup1 euro a cedil circ a sup1 Dagger a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil circ a cedi  a sup1 euro a cedil circ a sup1 Dagger a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil circ a cedi  a sup1 euro a cedil circ a sup1 Dagger a cedil sa cedil mdash a cedil cedil a cedil a cedil m  a sup1 euro a cedil circ a sup1 Dagger a cedil sa cedil mdash a cedil cedil a cedil a cedil m  a sup1 euro a cedil circ a sup1 Dagger a cedil sa cedil mdash a cedil cedil a cedil a cedil m  a sup1 euro a cedil circ a sup1 Dagger a cedil sa cedil mdash a cedil cedil a cedil a cedil m  a sup1 euro a cedil circ a sup1 Dagger a cedil sa cedil mdash a cedil cedil a cedil a cedil m  a sup1 euro a cedil circ a sup1 Dagger a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil circ a cedil   a sup1 euro a cedil ordf a cedil  a sup1 euro a cedil ordf a cedil a cedil ordf a cedil cedil a cedil rdquo a sup1 fnof a cedi  a sup1 euro a cedil ordf a cedil a cedil ordf a cedil cedil a cedil rdquo a sup1 fnof a cedi  a sup1 euro a cedil ordf a cedil a cedil ordf a cedil cedil a cedil rdquo a sup1 fnof a cedi  a sup1 euro a cedil ordf a cedil a cedil ordf a cedil cedil a cedil rdquo a sup1 fnof a cedi  a sup1 euro a cedil sect a cedil ordf a cedil rsaquo a cedil sup2 a cedil a cedil micro a ced  a sup1 euro a cedil sect a cedil ordf a cedil rsaquo a cedil sup2 a cedil A a cedil micro a ce  a sup1 euro a cedil sect a cedil ordf a cedil rsaquo a cedil sup2 a cedil AA a cedil micro a c  a sup1 euro a cedil sect a cedil ordf a cedil rsaquo a cedil sup2 a cedil AAa cedil micro a c  a sup1 euro a cedil sect a cedil ordf a cedil rsaquo a cedil sup2 a cedil AAa cedil micro a c  a sup1 euro a cedil sect a cedil ordf a cedil rsaquo a cedil sup2 a cedil AAa cedil micro a c  a sup1 euro a cedil sect a cedil ordf a cedil rsaquo a cedil sup2 a cedil Aa cedil micro a ce  a sup1 euro a cedil sect a cedil ordf a cedil rsaquo a cedil sup2 a cedil a cedil micro a ced  a sup1 euro a cedil sect a cedil ordf a cedil rsaquo a cedil sup2 a cedil a cedil micro a ced  a sup1 euro a cedil shy a cedil a cedil pound a cedil sup2 a cedil S  a sup1 euro a cedil shy a cedil a cedil pound a cedil sup2 a cedil S  a sup1 euro a cedil tilde a cedil shy a cedil sect a cedil plusmn a cedil trade a cedil trade  a sup1 euro a cedil uml a cedil copy a cedil laquo a cedil trade a cedil para a sup1 circ a c  a sup1 euro a cedil uml a cedil copy a cedil laquo a cedil trade a cedil para a sup1 circ a c  a sup1 euro a cedil uml a cedil copy a cedil laquo a cedil trade a cedil para a sup1 circ a c  a sup1 euro a cedil A frac34 a cedil yen a cedil Dagger a cedil shy a cedil cent a cedil sup1  a sup1 euro a cedil A frac34 a cedil yen a cedil Dagger a sup1 fnof a cedil circ a cedil trade  a sup1 euro a cedil A frac34 a sup1 permil a cedil shy a sup1 euro a cedil circ a sup1 permil   a sup1 euro a cedil A frac34 a sup1 permil a cedil shy a sup1 euro a cedil circ a sup1 permil   a sup1 euro a cedil A frac34 a sup1 permil a cedil shy a sup1 euro a cedil circ a sup1 permil   a sup1 euro a cedil A hellip A frac34 a sup1 permil a cedil shy a sup1 euro a cedil circ a sup1  a sup1 euro a cedil A hellip A frac34 a sup1 permil a cedil shy a sup1 euro a cedil circ a sup1  a sup1 euro a cedil A hellip A frac34 a sup1 permil a cedil shy a sup1 euro a cedil circ a sup1  a sup1 euro a cedil ordf a cedil  a sup1 euro a cedil ordf a cedil a cedil ordf a cedil cedil a cedil rdquo a sup1 fnof a cedil   a sup1 euro a cedil sa cedil trade   a sup1 euro a cedil sa cedil yen a cedil shy a sup1 euro a cedil sa cedil yen a cedil shy   a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a sup1 euro a cedil circ a sup1 Dagger a cedi  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a sup1 euro a cedil circ a sup1 Dagger a cedi  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a cedil laquo a cedil trade a cedil para a sup  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a cedil laquo a cedil trade a cedil para a sup  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a cedil laquo a cedil trade a cedil para a sup  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil   a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a cedil shy a cedil cent a cedil sup1 a sup1  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a cedil shy a cedil cent a cedil sup1 a sup1   a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a cedil shy a cedil cent a cedil sup1 a sup1   a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a sup1 a cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a sup1 euro a cedil ža cedil middot a sup1 cir  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a sup1 euro a cedil ža cedil middot a sup1 cir  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a sup1 fnof a cedil circ a cedil trade a cedil  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a sup1 fnof a cedil circ a cedil trade a cedil  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a sup1 fnof a cedil circ a cedil trade a cedil  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a sup1 fnof a cedil circ a cedil trade a cedil  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a sup1 a cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a sup1 a cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a sup1 a cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger   a sup1 euro a cedil ža sup1 permil a cedil shy a sup1 euro a cedil circ a sup1 permil a cedil   a sup1 euro a cedil ža sup1 permil a cedil shy a sup1 euro a cedil circ a sup1 permil a cedil   a sup1 fnof a cedil circ a cedil ordf a cedil plusmn a sup1 circ a cedil Dagger a cedil iexcl  a sup1 fnof a cedil circ a cedil ordf a cedil plusmn a sup1 circ a cedil Dagger a cedil iexcl  a sup1 fnof a cedil circ a cedil trade a cedil sup3 a cedil mdash a cedil sup2 a cedil Dagger  a sup1 fnof a cedil circ a sup1 euro a cedil tilde a cedil shy a cedil a cedil shy a cedil r  a sup1 fnof a cedil circ a sup1 euro a cedil tilde a cedil shy a cedil a cedil shy a cedil r  a sup1 fnof a cedil sa sup1 euro a cedil bull a cedil cent   a sup1 sbquo a cedil mdash a cedil pound a cedil iexcl a cedil sup2 a cedil mdash a cedil sup  a sup1 sbquo a cedil mdash a cedil pound a cedil iexcl a cedil sup2 a cedil mdash a cedil sup  a sup1 sbquo a cedil mdash a cedil pound a cedil iexcl a cedil sup2 a cedil mdash a cedil sup  a sup1 sbquo a cedil mdash a cedil pound a cedil iexcl a cedil sup2 a cedil mdash a cedil sup  a sup1 sbquo a cedil mdash a cedil pound a cedil iexcl a cedil sup2 a cedil mdash a cedil sup  a sup1 sbquo a cedil mdash a cedil pound a cedil iexcl a cedil sup2 a cedil mdash a cedil sup3 a   a sup1 sbquo a cedil shy a cedil iexcl a cedil circ a cedil Dagger a sup1 euro a cedil Dagger  a sup1 A a cedil bdquo a sup1 circ a cedil sa cedil shy a cedil A a cedil sect a sup1 circ a ce  a sup1 A a cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf a cedil sup2 a cedil cent  a sup1 A a cedil bdquo a sup1 circ a cedil sa cedil shy a cedil A a cedil sect a sup1 circ a ce  a sup1 A a cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf a cedil sup2 a cedil cent  a sup1 A bdquo a cedil A a cedil yen a sup1 A a cedil A bdquo a sup1 A circ a sup1 A bdquo a cedil  a sup1 A bdquo a cedil A a cedil yen a sup1 A a cedil A bdquo a sup1 A circ a sup1 A bdquo a cedil  a sup1 A bdquo a cedil A oelig a sup1 A circ  a sup1 A bdquo a cedil AA a cedil yen a sup1 AA a cedil A bdquo a sup1 A circ a sup1 A bdquo a cedi  a sup1 A bdquo a cedil AA a cedil yen a sup1 AA a cedil A bdquo a sup1 A circ a sup1 A bdquo a cedi  a sup1 A bdquo a cedil AA a cedil yen a sup1 AA a cedil A bdquo a sup1 A circ a sup1 A bdquo a cedi  a sup1 A bdquo a cedil AAa cedil yen a sup1 AAa cedil A bdquo a sup1 A circ a sup1 A bdquo a cedi  a sup1 A bdquo a cedil AAa cedil yen a sup1 AAa cedil A bdquo a sup1 A circ a sup1 A bdquo a cedi  a sup1 A bdquo a cedil Aa cedil yen a sup1 Aa cedil A bdquo a sup1 A circ a sup1 A bdquo a cedil   a sup1 A bdquo a cedil Aa cedil yen a sup1 Aa cedil A bdquo a sup1 A circ a sup1 A bdquo a cedil   a sup1 A bdquo a cedil Aa cedil yen a sup1 Aa cedil A bdquo a sup1 A circ a sup1 A bdquo a cedil  a sup1 A bdquo a cedil Aa cedil yen a sup1 Aa cedil A bdquo a sup1 A circ a sup1 A bdquo a cedil   a sup1 A bdquo a cedil Aa cedil yen a sup1 Aa cedil A bdquo a sup1 A circ a sup1 A bdquo a cedil   a sup1 A bdquo a cedil Aa cedil yen a sup1 Aa cedil A bdquo a sup1 A circ a sup1 A bdquo a cedil   a sup1 A bdquo a cedil Aa cedil yen a sup1 Aa cedil A bdquo a sup1 A circ a sup1 A bdquo a cedil   a sup1 A bdquo a cedil Aa cedil yen a sup1 Aa cedil A bdquo a sup1 A circ a sup1 A bdquo a cedil   a sup1 A bdquo a cedil Aa cedil yen a sup1 Aa cedil A bdquo a sup1 A circ a sup1 A bdquo a cedil   a sup1 A bdquo a cedil Aa cedil yen a sup1 Aa cedil A bdquo a sup1 A circ a sup1 A bdquo a cedil   a sup1 A bdquo a cedil Aa cedil yen a sup1 Aa cedil A bdquo a sup1 A circ a sup1 A bdquo a cedil  a sup1 a cedil bdquo a sup1 circ a cedil sa cedil shy a cedil a cedil sect a sup1 circ a cedi  a sup1 a cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf a cedil sup2 a cedil cent  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil A a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fnof a  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AA a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fnof a  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAA a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fnof  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAAA a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fnof  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAAA sbquo A a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAAA sbquo A a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAAA sbquo A a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAAAA a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fno  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAAAA a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fno  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAAAA a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fno  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAAAA a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fno  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAAA a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fnof  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAA a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fnof   a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAA a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fnof  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AA a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fnof a  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil A a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fnof a   a sup1 A euro a cedil ordf a cedil A a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fnof a  a sup1 A euro a cedil A circ a sup1 A Dagger a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A circ a  a sup1 A euro a cedil A circ a sup1 A Dagger a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A circ a  a sup1 A euro a cedil A circ a sup1 A Dagger a cedil Asa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A circ a  a sup1 A euro a cedil Aža cedil yen a cedil A Dagger  a sup1 A euro a cedil Aža cedil yen a cedil A Dagger  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil A a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fnof a  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil A a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fnof a  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AA a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fnof a  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AA a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fnof a  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAA a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fnof  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAA a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fnof  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAAA a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fnof  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAAA a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fnof  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAAA sbquo A a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAAA sbquo A a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAAA sbquo A a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAAAA a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fno  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAAAA a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fno  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAAAA a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fno  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAAA a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fnof  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AAA a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fnof  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil AA a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fnof a  a sup1 A euro a cedil ordf a cedil A a cedil ordf a cedil cedil a cedil A rdquo a sup1 A fnof a  a sup1 A sbquo a cedil A mdash a cedil pound a cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a cedil  a sup1 A sbquo a cedil A mdash a cedil pound a cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a cedil   a sup1 A sbquo a cedil A mdash a cedil pound a cedil iexcl a cedil sup2 a cedil A mdash a cedil  a sup1 A sbquo a euro ža cedil A sbquo A ldquo a sup1 A sbquo E dagger  a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil ordf a cedil A sbquo A a cedil ordf a cedil cedil a cedil A  a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil ordf a cedil A sbquo A a cedil ordf a cedil cedil a cedil A  a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo A frac34 a cedil yen a cedil A sbquo a euro iexcl  a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo A frac34 a cedil yen a cedil A sbquo a euro iexcl  a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil ordf a cedil A sbquo A a cedil ordf a cedil cedil a cedil A  a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil ordf a cedil A sbquo A a cedil ordf a cedil cedil a cedil A  a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil ordf a cedil A sbquo A a cedil ordf a cedil cedil a cedil A  a sup1 AA a cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf a cedil sup2 a cedil cent  a sup1 AA a cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf a cedil sup2 a cedil cent  a sup1 AA sbquo A a cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf a cedil sup2 a cedil cent  a sup1 AA sbquo A a cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf a cedil sup2 a cedil cent  a sup1 AA sbquo Aa cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf a cedil sup2 a cedil cent  a sup1 AA sbquo Aa cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf a cedil sup2 a cedil cent  a sup1 AAa cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf a cedil sup2 a cedil cent  a sup1 AAa cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf a cedil sup2 a cedil cent  a sup1 Aa cedil bdquo a sup1 circ a cedil sa cedil shy a cedil Aa cedil sect a sup1 circ a ce  a sup1 Aa cedil bdquo a sup1 circ a cedil sa cedil shy a cedil Aa cedil sect a sup1 circ a ce  a sup1 Aa cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf a cedil sup2 a cedil cent  a sup1 Aa cedil bdquo a sup1 circ a cedil sa cedil shy a cedil Aa cedil sect a sup1 circ a ce  a sup1 Aa cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf a cedil sup2 a cedil cent  a sup1 bdquo a cedil a cedil yen a sup1 a cedil bdquo a sup1 circ a sup1 bdquo a cedil laquo  a sup1 bdquo a cedil a cedil yen a sup1 a cedil bdquo a sup1 circ a sup1 bdquo a cedil laquo  a sup1 bdquo a cedil a cedil yen a sup1 a cedil bdquo a sup1 circ a sup1 bdquo a cedil laquo a  a sup1 bdquo a cedil iexcl a sup1 permil a sup1 euro a cedil iexcl a cedil middot a cedil shy  a sup1 bdquo a cedil oelig a sup1 circ  a sup1 bdquo a cedil a cedil yen a sup1 a cedil bdquo a sup1 circ a sup1 bdquo a cedil laquo  a sup1 euro a cedil A frac34 a cedil yen a cedil Dagger a cedil shy a cedil cent a cedil sup1  a sup1 euro a cedil A frac34 a cedil yen a cedil Dagger a sup1 fnof a cedil circ a cedil trade  a sup1 euro a cedil A frac34 a sup1 permil a cedil shy a sup1 euro a cedil circ a sup1 permil  a sup1 euro a cedil A hellip A frac34 a sup1 permil a cedil shy a sup1 euro a cedil circ a sup1  a sup1 euro a cedil bdquo a cedil yen a cedil micro a cedil cent a cedil pound a sup1 OElig a  a sup1 euro a cedil bull a cedil acute a cedil iexcl a sup1 fnof a cedil circ a sup1 fnof a c  a sup1 euro a cedil circ a cedil bull a cedil trade a cedil sup2 a sup1 bdquo a cedil iexcl a  a sup1 euro a cedil circ a sup1 Dagger a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil circ a cedi  a sup1 euro a cedil circ a sup1 Dagger a cedil sa cedil iexcl a cedil sup2 a cedil circ a cedil  a sup1 euro a cedil circ a sup1 Dagger a cedil sa cedil mdash a cedil cedil a cedil a cedil m  a sup1 euro a cedil circ a sup1 Dagger a cedil sa cedil mdash a cedil cedil a cedil a cedil m  a sup1 euro a cedil circ a sup1 Dagger a cedil sa cedil mdash a cedil cedil a cedil a cedil m  a sup1 euro a cedil ordf a cedil  a sup1 euro a cedil ordf a cedil a cedil ordf a cedil cedil a cedil rdquo a sup1 fnof a cedi  a sup1 euro a cedil sa cedil trade  a sup1 euro a cedil sa cedil yen a cedil shy a sup1 euro a cedil sa cedil yen a cedil shy  a sup1 euro a cedil sect a cedil ordf a cedil rsaquo a cedil sup2 a cedil a cedil micro a ced  a sup1 euro a cedil sect a cedil ordf a cedil rsaquo a cedil sup2 a cedil A a cedil micro a ce  a sup1 euro a cedil sect a cedil ordf a cedil rsaquo a cedil sup2 a cedil a cedil micro a ced  a sup1 euro a cedil sect a cedil ordf a cedil rsaquo a cedil sup2 a cedil AA a cedil micro a c  a sup1 euro a cedil sect a cedil ordf a cedil rsaquo a cedil sup2 a cedil AAa cedil micro a c  a sup1 euro a cedil sect a cedil ordf a cedil rsaquo a cedil sup2 a cedil Aa cedil micro a ce  a sup1 euro a cedil sect a cedil ordf a cedil rsaquo a cedil sup2 a cedil a cedil micro a ced  a sup1 euro a cedil shy a cedil a cedil pound a cedil sup2 a cedil S  a sup1 euro a cedil shy a cedil a cedil pound a cedil sup2 a cedil S  a sup1 euro a cedil shy a cedil a cedil pound a cedil sup2 a cedil S  a sup1 euro a cedil tilde a cedil shy a cedil sect a cedil plusmn a cedil trade a cedil trade  a sup1 euro a cedil uml a cedil copy a cedil laquo a cedil trade a cedil para a sup1 circ a c  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a cedil laquo a cedil trade a cedil para a sup  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a cedil pound a cedil plusmn a cedil   a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a cedil shy a cedil cent a cedil sup1 a sup1  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a sup1 a cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a sup1 a cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a sup1 euro a cedil circ a sup1 Dagger a cedi  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a sup1 euro a cedil ža cedil middot a sup1 cir  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a sup1 fnof a cedil circ a cedil trade a cedil  a sup1 euro a cedil ža cedil yen a cedil Dagger a sup1 a cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf  a sup1 euro a cedil ža sup1 permil a cedil shy a sup1 euro a cedil circ a sup1 permil a cedil  a sup1 fnof a cedil circ a cedil ordf a cedil plusmn a sup1 circ a cedil Dagger a cedil iexcl  a sup1 fnof a cedil circ a cedil trade a cedil sup3 a cedil mdash a cedil sup2 a cedil Dagger  a sup1 fnof a cedil circ a sup1 euro a cedil tilde a cedil shy a cedil a cedil shy a cedil r  a sup1 fnof a cedil circ a sup1 euro a cedil tilde a cedil shy a cedil a cedil shy a cedil r  a sup1 fnof a cedil circ a sup1 euro a cedil tilde a cedil shy a cedil a cedil shy a cedil r  a sup1 fnof a cedil sa sup1 euro a cedil bull a cedil cent  a sup1 sbquo a cedil mdash a cedil pound a cedil iexcl a cedil sup2 a cedil mdash a cedil sup  a sup1 sbquo a cedil mdash a cedil pound a cedil iexcl a cedil sup2 a cedil mdash a cedil sup3 a  a sup1 sbquo a cedil shy a cedil iexcl a cedil circ a cedil Dagger a sup1 euro a cedil Dagger  a sup1 €a cedil ordf a cedil   a sup1 €a cedil ordf a cedil  a cedil ordf a cedil cedil a cedil ”a sup1 ƒa cedil ˆ  a sup1 €a cedil ordf a cedil   a sup1 €a cedil ordf a cedil  a cedil ordf a cedil cedil a cedil ”a sup1 ƒa cedil ˆ  a sup1 €a cedil ˆa sup1 ‡a cedil ša cedil iexcl a cedil sup2 a cedil ˆa cedil ™a cedil sect a ced  a sup1 €a cedil ˆa sup1 ‡a cedil ša cedil iexcl a cedil sup2 a cedil ˆa cedil ™a cedil sect a ced  a sup1 €a cedil ža cedil yen a cedil ‡  a sup1 €a cedil ža cedil yen a cedil ‡  a sup1 a cedil bdquo a sup1 circ a cedil sa cedil shy a cedil a cedil sect a sup1 circ a cedi  a sup1 a cedil bdquo a sup1 circ a cedil sa cedil shy a cedil a cedil sect a sup1 circ a cedi  a sup1 a cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf a cedil sup2 a cedil cent  a sup1 a cedil ordf a cedil Dagger a cedil ordf a cedil cedil a cedil rdquo a cedil mdash a s  a sup1 a cedil bdquo a sup1 circ a cedil sa cedil shy a cedil a cedil sect a sup1 circ a cedi  a sup1 a cedil iexcl a sup1 circ a cedil ordf a cedil sup2 a cedil cent  a sup1 a cedil ordf a cedil Dagger a cedil ordf a cedil cedil a cedil rdquo a cedil mdash a s  a sup1 ‚a cedil —a cedil pound a cedil iexcl a cedil sup2 a cedil —a cedil sup3 a sup1 „a cedil  a sup1 ‚a cedil —a cedil pound a cedil iexcl a cedil sup2 a cedil —a cedil sup3 a sup1 „a cedil  a sup1 „a cedil a cedil yen a sup1 a cedil „a sup1 ˆa sup1 „a cedil laquo a cedil ™  a sup1 „a cedil a cedil yen a sup1 a cedil „a sup1 ˆa sup1 „a cedil laquo a cedil ™a cedil „a ce  a sup1 „a cedil a cedil yen a sup1 a cedil „a sup1 ˆa sup1 „a cedil laquo a cedil ™  a sup1 „a cedil a cedil yen a sup1 a cedil „a sup1 ˆa sup1 „a cedil laquo a cedil ™a cedil „a ce  a sup1 „a cedil œa sup1 ˆ  anacneka html  big  big ass  bigass  blank  Blur blur  bodyslam  BOOM  BOOM BOOM CASH  BOOM BOOM CASH ชีวิตเป็นของเรา cover   BOOM BOOM CASH ชีวิตเป็นของเรา cover  boy  boy peacemaker  candy  cover  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil a sup1 a cedil trade a sup1 circ a cedil trade a c  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil A a sup1 A a cedil trade a sup1 circ a cedil trade a  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil AA a sup1 AA a cedil trade a sup1 circ a cedil trade  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAA a sup1 AAA a cedil trade a sup1 circ a cedil tra  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAA sbquo A a sup1 AAA sbquo A a cedil trade a sup1 c  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAA sbquo Aa sup1 AAA sbquo Aa cedil trade a sup1 c  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAA sbquo Aa sup1 AAA sbquo Aa cedil trade a sup1 c  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAA a sup1 AAAA a cedil trade a sup1 circ a cedil t  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAAa sup1 AAAAa cedil trade a sup1 circ a cedil t  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAAa sup1 AAAAa cedil trade a sup1 circ a cedil t  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAa sup1 AAAa cedil trade a sup1 circ a cedil tra  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAa sup1 AAAa cedil trade a sup1 circ a cedil tra  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAa sup1 AAAa cedil trade a sup1 circ a cedil tra  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAa sup1 AAa cedil trade a sup1 circ a cedil trade  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAa sup1 AAa cedil trade a sup1 circ a cedil trade  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil Aa sup1 Aa cedil trade a sup1 circ a cedil trade a  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil Aa sup1 Aa cedil trade a sup1 circ a cedil trade a  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil a sup1 a cedil trade a sup1 circ a cedil trade a c  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil a sup1 a cedil trade a sup1 circ a cedil trade a c  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil a sup1 a cedil trade a sup1 circ a cedil trade a c  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil a sup1 a cedil trade a sup1 circ a cedil trade a c  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil A a sup1 A a cedil trade a sup1 circ a cedil trade a  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil a sup1 a cedil trade a sup1 circ a cedil trade a c  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil AA a sup1 AA a cedil trade a sup1 circ a cedil trade  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAA a sup1 AAA a cedil trade a sup1 circ a cedil tra  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAA sbquo A a sup1 AAA sbquo A a cedil trade a sup1 c  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAA sbquo Aa sup1 AAA sbquo Aa cedil trade a sup1 c  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAA a sup1 AAAA a cedil trade a sup1 circ a cedil t  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAAa sup1 AAAAa cedil trade a sup1 circ a cedil t  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAAa sup1 AAAa cedil trade a sup1 circ a cedil tra  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil AAa sup1 AAa cedil trade a sup1 circ a cedil trade  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil Aa sup1 Aa cedil trade a sup1 circ a cedil trade a  cover a cedil pound a cedil plusmn a cedil a sup1 a cedil trade a sup1 circ a cedil trade a c  cover รักแน่นอก  dancing  Ebola  function session start  Getsunova  Girls Generation  GirlsGeneration  go  go go  i got a boy  Jetse  jetset  Jetseter  keane  kqltoifty html  labanoon  lula  m mn bmn bmn  m mn bmn bmn  monomusic  mv  my curse  Not Your Girl  now and forever  One life  oocbzqet html  Owl City  peacemaker  peet  peet peera  pink  pink a cedil rsaquo a cedil a cedil pound a cedil ldquo a sup1 OElig  pink a cedil rsaquo a cedil a cedil pound a cedil ldquo a sup1 OElig   pink a cedil rsaquo a cedil a cedil pound a cedil ldquo a sup1 OElig   pink a cedil rsaquo a cedil a cedil pound a cedil ldquo a sup1 OElig  pink a cedil rsaquo a cedil a cedil pound a cedil ldquo a sup1 OElig  pink a cedil rsaquo a cedil a cedil pound a cedil ldquo a sup1 OElig  pink a cedil ›a cedil a cedil pound a cedil “a sup1 Œ  pink a cedil ›a cedil a cedil pound a cedil “a sup1 Œ  pink a sup1 euro a cedil a sup1 circ a cedil Dagger  pink a sup1 A euro a cedil A a sup1 A circ a cedil A Dagger  pink a sup1 A euro a cedil AA a sup1 A circ a cedil A Dagger  pink a sup1 A euro a cedil AAA a sup1 A circ a cedil A Dagger  pink a sup1 A euro a cedil AAAA a sup1 A circ a cedil A Dagger  pink a sup1 A euro a cedil AAAAa sup1 A circ a cedil A Dagger  pink a sup1 A euro a cedil AAAa sup1 A circ a cedil A Dagger  pink a sup1 A euro a cedil AAa sup1 A circ a cedil A Dagger  pink a sup1 A euro a cedil Aa sup1 A circ a cedil A Dagger  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo A a sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbquo a euro i  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AA a sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbquo a euro  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AAA a sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbquo a euro  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AAAA a sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbquo a euro  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AAAA sbquo A a sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbqu  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AAAA sbquo Aa sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbqu  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AAAA sbquo Aa sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbqu  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AAAA sbquo Aa sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbqu  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AAAAA a sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbquo a eur  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AAAAAa sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbquo a eur  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AAAAAa sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbquo a eur  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AAAAa sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbquo a euro  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AAAa sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbquo a euro  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AAa sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbquo a euro   pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AAa sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbquo a euro  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo Aa sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbquo a euro i  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo Aa sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbquo a euro i  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo A a sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbquo a euro i  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AA a sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbquo a euro  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AAA a sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbquo a euro  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AAAA a sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbquo a euro  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AAAA sbquo A a sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbqu  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AAAA sbquo Aa sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbqu  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AAAAA a sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbquo a eur  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AAAAAa sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbquo a eur  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AAAAa sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbquo a euro  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AAAa sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbquo a euro  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo AAa sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbquo a euro  pink a sup1 A sbquo a sbquo not a cedil A sbquo Aa sup1 A sbquo E dagger a cedil A sbquo a euro i  pink a sup1 euro a cedil a sup1 circ a cedil Dagger  pink a sup1 €a cedil a sup1 ˆa cedil ‡  pink ปกรณ์  pink ปกรณ์เกียรติ  pink เก่ง  qhyuwydvmt  qhyuwydvmt html  quot http music 7qthai com watch quot  quot http music 7qthai com watch quot  quot Javascript void 0 quot  quot Javascript void 0 quot  Rainbow  Rainbow Not Your Girl  Rainbow - Not Your Girl  Rainbow Not Your Girl  rhaepushma html  safety  spf  Sqweez  Sqweez Animal  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil bdquo a cedil sect a cedil micro a cedil lsaquo a sup1 a c  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil bdquo a cedil sect a cedil micro a cedil lsaquo a sup1 a c  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil bdquo a cedil sect a cedil micro a cedil lsaquo a sup1 a c  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil bdquo a cedil sect a cedil micro a cedil lsaquo a sup1 a c  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil bdquo a cedil sect a cedil micro a cedil lsaquo a sup1 a c  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil bdquo a cedil sect a cedil micro a cedil lsaquo a sup1 a c  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil bdquo a cedil sect a cedil micro a cedil lsaquo a sup1 a c  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil A bdquo a cedil sect a cedil micro a cedil A lsaquo a sup1 A  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil A bdquo a cedil sect a cedil micro a cedil A lsaquo a sup1 A  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil A bdquo a cedil sect a cedil micro a cedil A lsaquo a sup1 A  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil A bdquo a cedil sect a cedil micro a cedil A lsaquo a sup1 A  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil „a cedil sect a cedil micro a cedil ‹ a sup1 a cedil shy a c  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil bdquo a cedil sect a cedil micro a cedil lsaquo a sup1 a cedi  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil bdquo a cedil sect a cedil micro a cedil lsaquo a sup1 a cedi  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil bdquo a cedil sect a cedil micro a cedil lsaquo a sup1 a cedi  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil bdquo a cedil sect a cedil micro a cedil lsaquo a sup1 a cedi  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil bdquo a cedil sect a cedil micro a cedil lsaquo a sup1 a cedi  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil bdquo a cedil sect a cedil micro a cedil lsaquo a sup1 a cedi  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil bdquo a cedil sect a cedil micro a cedil lsaquo a sup1 a cedi  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil A bdquo a cedil sect a cedil micro a cedil A lsaquo a sup1 A  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil A bdquo a cedil sect a cedil micro a cedil A lsaquo a sup1 A  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil bdquo a cedil sect a cedil micro a cedil lsaquo a sup1 a c  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil bdquo a cedil sect a cedil micro a cedil lsaquo a sup1 a cedi  Sqweez Animal a cedil ordf a cedil „a cedil sect a cedil micro a cedil ‹ a sup1 a cedil shy a c  Sqweez Animal สควีซ แอนนิมอล คำบางคำ  Sqweez Animal สควีซ แอนนิมอล - คำบางคำ   Sqweez Animal สควีซ แอนนิมอล คำบางคำ  sticker  suckseed  this love  yellow fang  กงกเง  กดไหลย้อน  กระต่ายหมายจันทร์  กฤต  กลับมา  กลับมาทำไม  กลับมาได้หรือเปล่า  กว่าจะมาเป็นนางเอก หนัง AV   กว่าจะมาเป็นนางเอก หนัง AV  กอดไม่ได้  กะลา  กัญชา  ก็พอ วุฒิสิทธิ์์ื  ของนอกกาย  ของนอกกาย ลาบานูน  ขอบฟ้า  ขอบฟ้ายาพิด  ขอใจเธอแลกเบอร์โทร  ขอใจแลกเบอรโทร  คนจะรักกัน  คนตัวดำ  คนน่ารัก  คนมันรัก  คนหมดใจรั้งให้ตายก็ไปอยู่ดี  คนอกหัก  คนเลว  คนเลว มาลีฮวนน่า  คำตอบสุดท้าย  คำอ  คำอวยพร  คิดมาก  คิดฮอด  คิดฮอด บอดี่สแรม  คืนจันร  คุกเข่า  คุยกับตัวเอง  ฉันผิดที่คิดว่าเรารักกัน  ฉันหร  ฉันในมุมอ่อนแอ  ซุปตาร์ในใจเธอ  ดาว    ตะลุ่มตุ้มโป๊ะ  ตั๊กแตน ชลดา  ตึ๊ด  ตื่น  ตื๊ด  ต่าย  ต่าย อรทัย  ถามตัวเองได้ไหม  ถ่าไม่ฟังจะถามทำไม  ท ทหารอดทน  ท.ทหารอดทน  ทนเหงาทำไม  ทะเลาะกัน  ทำใจไม่ได้  ทำไทย  ทิ้งไว้ในใจ  ที่รักของฉันคนเดียว  ทุกอย่าง  นนท์  นางฟ้าหรืยาพิษ  นานเท่านาน  น้ำตาสุดท้าย  บอดี้สแลม  บอย  บัวลอย  ปฏิทิน  ปรากฏการณ์  ปั้น  ปั้นปึง  ปูลั้นลา  ผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อน  พงษ์สิทธิ์ คำภีร์  พลพล  พี่ท พีระ  พูดทำไม  พูดไม่เก่ง  ภูมิแพ้กรุงเทพ  ภูมแพ่กรุงเทพร  มอร์กะจาย  มักบ่าวอีสานใต้  มันคือความรัก  มิตรตาภาพตลอดไป  ยังรักเธอเหมือนเดิม  ยังรเธอเหมือนเดิม  ยากยิ่ง  ยากยิ่งนัก  ยินดีที่ไม่รู้  ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ  รวมเพลง  รวมเพลงอกหัก  รัก  รักกันครั้งหนึ่งคิดถึงตลอดไป  รักจับใจ  รักซะให้เข็ด  รักต้องเปิด  รักนี้ หัวใจมีครีบ  รักนี้ หัวใจมีครีบ  รักนี้...หัวใจมีครีบ  รักเธอ  รักใครไม่ได้อีก  รัชนก  รู้ว่าเขาหมดใจ  รู้ไหม  ฤดูที่ฉันเหงา  ลมพัดวันนัดพบ  ลมเปลี่ยนทิศ  ละลาย  ละอ่อน  ลา  ลาบานูน  ลายเคง  ลุลา  ลูกอม  ลูกเทวดา  ล่องเรือหารัก นนท์ ต๊ะ The voice  ล่องเรือหารัก นนท์ ต๊ะ The voice Mp3  วันนี้ที่รอคอย  วันเดียว  สบาย  สบายดีไหม  สบายสบาย  สองทาง  สองรัก  สิงโต  หนอนผีเสื้อ  หยดน้ำตาที่เคลื่อนไหว  หลงกรุง  หวังดีเสมอ  หวาน  หัวใจผมเดอะ  หากว่าแค่เหงารักเขาไปก่อนดีมั้ย  อยากกลับไปเป็นเพื่อนเธอ  อยากมีเฟนครับ  อยากเป็นคนนั้น  อยากได้ยินว่ารักกัน  อยู่อย่างเหงาๆ  ออกอาการ  อะไร  อัลบั้มถนนค้นฝัน  อารมณ์พาไป  เคลียร์ไม่จบ  เจตนาไม่ดี  เจ็บทุกทาง  เจ็บมาจนวันนี้  เจ็บยิ่งกว่าคือฉัน  เติมใจให้กัน  เธอจะอยู่ในใจของฉันเสมอ  เธอวันนี้มีน้ำตา  เบน  เบลอ เบลอ  เพลง  เพลง คำตอบสุดท้าย  เพลง เจ็บทุกทา  เพลงรัก  เพลงหนึ่ง คิดถึงกัน  เพลงอยู่ตรงนี้  เพลงเพื่อชีวิต  เพลงแม่สาย อรวี  เพลงใจนำทาง  เพลงใหม่  เพียงเธอหลับตา  เพ้อเจ้อ  เรือเล็กควนออกจากฝั่ง  เวสปากีต้าอาสยาม  เศษหนึ่งส่วนเหงา  เสก  เสก สุดใจ  เอกราช  แค่ของเลียนแบบ  แค่บอกว่ารักเธอ  แม่ค้าตาคม อี๊ด  แม่สาย  แสงสุดท้าย  โต๋  โทรมาทำไม  โอมจงเงย  ใจนำทาง  ใจนำทาง ลิเกเงินร้อย 100 เอกพจน์ สุขเกิด  ใจนำทาง ลิเกเงินร้อย 100 เอกพจน์ สุขเกิด  ใจสั่งมา  ใจเธอกอดใคร  ใบเตย  ไกลแค่ไหน  ไกลแค่ไหนคือใกล้  ไผ่  ไม่มีฉันไม่มีเธอ  ไม่เป็นไร  ไม้เมือง  ไร้อ้อยรอยช้ำ 
ปิด